Kontaktuppgifter

Miljövetenskapliga institutionen
PB 65 (Viksbågen 1)
00014 Helsingfors universitet

Niemenkatu 73
15140 Lahtis

Kurser på svenska vid miljövetenskapliga institutionenI regel kan alla seminarieuppsatser, övningsarbeten och tentamina avläggas på svenska. På institutionen finns en svenskspråkig professur i hållbar utveckling. Dessutom kan man avlägga en tvåspråkig kandidatexamen (TvEx). Information om kurser på engelska finns på den engelskspråkiga sidan. För biämnesmodulen "Hållbar utveckling" se bifogade broschyr.

För svenskspråkiga kurser i Vik och Gumtäkt, se campussidorna, där du hittar bl.a. följande miljörelaterade kurser:

  • Vad är hållbar utveckling? (519027)
  • Global utveckling och miljö (585099)
  • Människans kopplingar till naturen ekosystemen och biogeokemiska kretslopp (59919)

För tvåspråkiga examina (TVEX - KATU) läs mera här.

Vid behov kontakta professor Kristina Lindström (kristina.lindstrom(at)helsinki.fi).


Att studera på svenska vid Helsingfors universitet: