Kontaktuppgifter

Miljövetenskapliga institutionen
PB 65 (Viksbågen 1)
00014 Helsingfors universitet

Niemenkatu 73
15140 Lahtis

Välkommen till miljövetenskapliga institutionen!

Tehostekuva


Miljövetenskapliga institutionen inledde sin verksamhet 1.1.2010. Institutionen grundades
genom sammanslagning av akvatiska vetenskaper och miljövetenskaper i Vik och
miljöekologi i Lahtis till en enhet. Miljövetenskapliga institutionen fungerar i
forskarparken i Vik och på miljökampuset i Lahtis. Den utgör en stark och mångsidig enhet
för miljövetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå.

Miljövetenskapliga institutionens forskningsområden representerar såväl naturvetenskaplig
som samhällsvetenskaplig miljöforskning. Starka kunskaper på båda områden samt
tvärvetenskaplighet ger goda förutsättningar för resultatinriktad forskning och en
undervisning, som förmedlar den senaste kunskapen om miljön.

Institutionens undervisning ges i tre huvudämnen: akvatiska vetenskaper, miljöekologi och
miljöförändring och miljöpolitik. Man kan också avlägga en examen, som ger
ämneslärarkompetens i biologi.