Kontaktuppgifter

Miljövetenskapliga institutionen
PB 65 (Viksbågen 1)
00014 Helsingfors universitet

Niemenkatu 73
15140 Lahtis

Förvaltning och personal vid miljövetenskapliga institutionen

Cr-gruva

Institutionen har tre avdelningar:

  • Akvatiska vetenskaper
  • Miljöförändring och -politik
  • Miljöekologi

Av dessa fungerar de två förstnämnda i Vik och den tredje i Lahtis.

Chef för institutionen är professorn i marin biologi Jorma Kuparinen och vicechef professorn i fiskerivetenskap Hannu Lehtonen. Institutionen har ett institutionsråd med nio medlemmar. Personalen finns listad på finska: akvatiska vetenskaper, miljöekologi, miljöförändring och -politik.

Kuparinen

Professor i marinbiologi AFD Jorma Kuparinen
Miljöhus, rum 2044
Viksbågen 2a, PB 65
00014 Helsingfors universitet
Tel: +358-9-191 57820
Fax: +358-9-191 57847
jorma.kuparinen(at)helsinki.fi

Hannu Lehtonen

Professor Hannu Lehtonen
Biocentrum 3, rum 4416
Viksbågen 1, PB 65
00014 Helsingfors universitet
Tel: +358-9-191 58468
Fax: +358-9-191 58257
hannu.lehtonen(at)helsinki.fi

 

Ansvariga professorer:


Akvatiska vetenskaper:

Professor Jukka Horppila
Biocentrum 3, rum 4714
Viksbågen 1, PB 65
00014 Helsingfors universitet
Tel: +358-9-191 58473
Fax: +358-9-191 58257
jukka.horppila(at)helsinki.fi

Miljöekologi:

Professor Rauni Strömmer
Niemenkatu 73, 15140 Lahtis
Tel: +358-9-1912 0313
Fax: +358-9-1912 0331
rauni.strommer(at)helsinki.fi

Miljöförändring och -politik:

Professor Ilmo Massa
Miljöhus, rum 2037
Viksbågen 2a, PB 65,
00014 Helsingfors universitet
Tel: +358-9-19158838
Fax: +358-9-19158462
ilmo.massa(at)helsinki.fi