Kontaktuppgifter

Miljövetenskapliga institutionen
PB 65 (Viksbågen 1)
00014 Helsingfors universitet

Niemenkatu 73
15140 Lahtis

Forskning

svanar

 

Forskningen vid den miljövetenskapliga institutionen omfattar många olika miljöförändringar förorsakade av mänsklig aktivitet. Forskningen syftar till att lösa miljöproblem och innefattar både biologiska och samhällsvetenskapliga metoder, som kombineras med ett tvärvetenskapligt grepp.

Forskningsprojekten presenteras på de engelskspråkiga sidorna.