Opiskelu ympäristötieteiden laitoksella

1.8.2015 alkaen laitos tarjoaa opetusta akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa (LuK, FM) ja ympäristötieteiden koulutusohjelmassa (LuK). Lisäksi laitos kouluttaa maistereita ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineissa.

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa toimii samanniminen pääaine, jossa on mahdollista erikoistua meribiologiaan, limnologiaan tai kala- ja kalastusbiologiaan.

Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa pääaineena on ympäristötieteet, ja opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja yhteensä kuudesta eri opintosuunnasta. Ympäristötieteiden laitos vastaa ympäristöekologian (Lahti) sekä ympäristömuutoksen ja -politiikan (Viikki) opintosuuntien opetuksesta ja maisterikoulutuksesta.

Vanhemmat tutkintovaatimukset
Lukuvuoden 2017–2018 loppuun asti laitoksen opetuksessa otetaan huomioon sekä vanhat että uudet tutkintovaatimukset. Syksyllä 2010 aloittaneet opiskelijat voivat opiskella 2008–2011-tutkintovaatimusten mukaisesti lukuvuoden 2017–2018 loppuun saakka.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat