Contact Information

Department of Environmental Sciences
P.O. Box 65 (Viikinkaari 1)
00014 University of Helsinki

Niemenkatu 73
15140 Lahti

Environmentalica Fennica

EF

 

Environmentalica Fennica publishes irregularely dissertations, seminar proceedings and other scientific reports in the field of environmental sciences. If you are interested in publishing in this journal, please contact the editor, prof. Pekka Kauppi (pekka.kauppi(at)helsinki.fi). ISSN: 1236-3820. • N:o 33 (2015) K. Heikkinen & K. Tiisala: Ympäristötieteen maisterien työllistyminen - vuosina 2010-2015 valmistuneiden työllisyystilanne, opintojen kesto ja palaute koulutuksesta (vain pdf)

 • N:o 32 (2012) Ranta, P.: Urban ecosystems - response to disturbances, resilience and ecological memory. (D) (E-thesis)

 • N:o 31 (2011) Heikkilä, S., P. Kauppi, P. Paananen & T. Virtanen: Maisteriksi, tohtoriksi ja maailman turuille. Ympäristötieteistä 2006 ‑ 2010 valmistuneiden maistereiden ja 1997‑2011 valmistuneiden tohtorien opinnot ja työura. Selvitykset Helsingin yliopistossa vuosina 2010 ja 2011 (vain pdf)

 • N:o 30 (2011) Massa,I., A. Karisto & A. Lillunen: The Discourses on Food and Eating in Finland - A study based on Finnish students' environmental biographies (pdf only)

 • N:o 29 (2011) Bieri, M.: The Impact of FSC Certification on Timber Tree Regeneration and Floristic Composition in Honduran Community Forests. (D) (E-thesis)

 • N:o 28 (2010) Saikku, L.: Analyzing Changes in Macro-level Drivers of Country-specific Emissions. The Role of Consumption, Technology and Trade. (D) (E-thesis)

 • N:o 27 (2010) Korhonen-Kurki, K.& M. Fox (eds): Towards New Solutions in Managing Environmental Crisis. Proceedings of the USA - Iran - Finland Environmental Workshop 14-15.9.2009. (pdf)

 • N:o 26 (2008) Paloniemi, R.: Luonnonsuojelu arjessa. Maanomistajien näkemyksiä ja kokemuksia yksityismaiden tilapäisestä luonnonsuojelusta ja sen uudistumisen prosessista. (D) (E-thesis)

 • N:o 25 (2007) Varho, V.: Calm or storm? Wind power actors' perceptions of Finnish wind power and its future (D) (E-thesis)

 • N:o 24 (2007) Niemi, J.V.: Characterisation and source identification of pollution episodes caused by long-range transported aerosols (D) (E-thesis)

 • N:o 23 (2005) Willamo, R.: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. (D) (pdf)

 • N:o 22 (2005) Kauppi, P., J. J. Marjanen & R. Antikainen: Vesien tilaan myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavat valtiovallan tukitoimet. (O) (pdf)

 • N:o 21 (2004) Voigt, H.-R.: Concentrations of mercury (Hg) and cadmium (Cd), and the condition of some coastal Baltic fishes. (D) (abstract)

 • N:o 20 (2003) Tikka, P., P. Kauppi, S. Palmroth & R. Paloniemi.: Luonnonsuojelu yksityismailla. (tiivistelmä)

 • N:o 19 (1995) Marttila, O.: Hajurikkiyhdisteet ulko- ja sisäilmassa ja yhdisteiden vaikutukset terveyteen (Outdoor and Indoor Malodorous Sulfur Compounds and Their Effects on Health). (D) (yhteenveto-summary)

 • N:o 18 (1994) Mukherjee, A.B.: Fluxes of lead, cadmium and mercury in the Finnish environment and the use of biomonitors in checking trace metals. (D) (conclusions)

 • N:o 17 (1993) Manninen, S. & R. Willamo: Ympäristön laadun ohjearvot Suomessa — arvoja ja arvioita. (O) (yhteenveto)

 • N:o 16 (1993) The publications of professor Pekka Nuorteva. (pdf) • N:o 15 (1991) Factors affecting the forest decline 3. (C)

 • N:o 14 (1991) Cancer and asthma among inhabitants near a polyurethane factory. (C, O) (abstract)

 • N:o 13 (1990) Lodenius, M.: Environmental mobilization of mercury and cadmium. (pdf)

 • N:o 12 (1990) Factors affecting the forest decline 2. (C)

 • N:o 11 (1989) P. Nuorteva: Metal distribution patterns and forest decline. Seeking Achilles' heels for metals in Finnish forest biocoenoses. (O) (abstract)

 • N:o 10 (1988) Ak'habuhaya, J.& M. Lodenius: Pesticides in Tanzania. (pdf)

 • N:o 9 (1988) Waste management and the environment. (C)

 • N:o 8 (1988) Factors affecting the forest decline. (C)

 • N:o 7 (1986) Kuru, A.: Soil erosion and strategic state policy: The case of Ethiopia. (D) (abstract)

 • N:o 6 (1985) Lodenius, M.: Kvicksilvret som miljöproblem i Finland - Förekomst, emissioner och mobilitet. (D) (pdf, artiklar)

 • N:o 5 (1984) Heavy metals in the environment. (C)

 • N:o 4 (1984) Environmental entomology. (C)

 • N:o 3 (1982) Bioaccumulation of mercury. (C)

 • N:o 2 (1980) Suckcharoen, S.: Bioaccumulation of mercury in the environment with special reference to Thailand. (D) (summary)

 • N:o 1 (1977) Penttinen, H. (toim.): Muovinpehmennysaineina käytettyjen ftaalihappo-estereiden ympäristönsuojelullinen merkitys. (pdf)

 


 

(C) Collection of papers, (D) Dissertation, (O) Original paper
E-thesis: http://ethesis.helsinki.fi/

*) 1 - 15 Helsingin yliopiston Ympäristönsuojelun laitoksen monistejulkaisu - Publications of the Department of Environmental Conservation at the University of Helsinki
16 --> Environmentalica Fennica