Tilat ja sijainti

 Ympäristötieteiden laitos, Viikki
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto

Ympäristötieteiden laitos, Lahti
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Numerohaku nimellä

Sähköpostiosoitteet

Tervetuloa ympäristötieteiden laitokselle!

Ympäristötalo

Ympäristötieteiden laitos aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Laitos syntyi bio- ja ympäristötieteiden laitokseen kuuluneiden akvaattisten tieteiden ja ympäristötieteiden liittyessä yhteen Lahdessa toimineen ympäristöekologian laitoksen kanssa.

Ympäristötieteiden laitos muodostaa vahvan ja toimintaympäristöltään laajan, ympäristötieteiden opetukseen ja tutkimukseen keskittyvän kokonaisuuden. Laitos toimii Viikin biotieteiden kampuksella ja Lahden yliopistokampuksella.

Ympäristötieteiden laitoksella tehdään luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Molempien tieteenalojen vahva osaaminen ja niiden välinen poikkitieteellisyys antavat hyvät valmiudet ratkaisukeskeiseen tutkimukseen ja uusinta ympäristötietoa välittävään opetukseen.

Laitos antaa opetusta kolmessa pääaineessa. Laitoksessa voi myös suorittaa biologian aineenopettajan kelpoisuuden sisältävän tutkinnon.

Kevään opiskelijahaku

Koulutamme ympäristötieteiden asiantuntijoita ja tutkijoita sekä kandidaatti- että maisteriohjelmissa. Jos haluat perehtyä luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin sekä oppia miten aineet ja energia kiertävät, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi ja miten yhteiskunta pyrkii ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristömuutoksia, hakukohteesi on Ympäristötieteet. Tiedot hakemisesta julkaistaan Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan sivulla.