Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 

För framtiden allt sedan 1640

Universitetes historia:

Helsingfors universitet 1917-

Det tredje skedet i universitetets historia som ett finländskt riksuniversitet inleddes då Finland blev självständigt 1917.

Efter att Finland förklarats självständigt 1917 fick universitetet en central roll i uppbyggnaden av nationalstaten och välfärdssamhället. Medlemmarna i det akademiska samfundet främjade det internationella samarbetet och den ekonomiska utvecklingen i den unga staten. Dessutom deltog de aktivt i den politiska verksamheten och jämställdhetssträvandena i landet.

På 1900-talet nådde den vetenskapliga forskningen vid Helsingfors universitet europeisk toppnivå inom många områden. Exempel på detta är de internationella utmärkelser som tilldelats dess professorer, som t.ex. Fieldspriset till matematiker L. Ahlfors 1936, nobelpriset i kemi till professor A.I. Virtanen 1945 och delat nobelpris i medicin till professor R. Granit 1967.

Efter andra världskriget fokuserade forskningen vid universitetet på att förbättra livsvillkoren i Finland samt på att stöda de strukturella omvälvningarna i samhället och näringslivet. Universitetet deltog aktivt i de stora samhälleliga och näringsstrukturella förändringarna under århundradets senare hälft. Universitetet medverkade också till den moderna teknologins genombrott.

I takt med den vetenskapliga utvecklingen tillkom flera nya vetenskapsområden och fakulteter vid Helsingfors universitet. I dag består universitetet av 11 fakulteter, kring 500 professorer och inemot 40 000 studenter.

På 2000-talet satsar Helsingfors universitet på vetenskaplig forskning, undervisning av håg nivå som baserar sig på forskning samt samhällelig växelverkan. Helsingfors universitet har ställt som sitt framtidsmål att vara ett av de främsta mångvetenskapliga universiteten i Europa.

Se även:

Helsingfors universitetsmuseum