Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 

För framtiden allt sedan 1640

Universitetes historia:

För framtiden

Kuva

Undervisning, forskning och internationell växelverkan har en flera hundra år gammal tradition vid Helsingfors universitet. Universitetet har under sin flera hundra år långa historia spelat en avgörande roll för uppbyggnaden av den finländska identiteten, bildningen och välfärden. På de här sidorna presenteras utvecklingen av Helsingfors universitet från 1640 till i dag. Sidorna har redigerats av FM Pia Österman.

Universitetets många namn

Det första skedet i Helsingfors universitets historia sträcker sig från dess grundande som ett svenskt riksuniversitet 1640 till Finska kriget 1808. Universitetet grundades som Kungliga Akademien i Åbo.

Det andra skedet i universitetets historia som ett ryskt riksuniversitet omspänner tiden av Storfurstendömet Finland 1809–1917. År 1809 döptes universitetet om till Kejserliga Akademien i Åbo. År 1828 flyttades universitetet till Helsingfors och fick namnet Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland.

Det tredje skedet i universitetets historia som ett finländskt riksuniversitet inleddes i och med att Finland blev självständigt 1917. Universitetet fick namnet Helsingfors universitet 1919.

 

För framtiden - sedan 1640

Building the future since 1640

Rainer Knapas och Laura Kolbes kompakta och rikt illustrerade publikation beskriver Helsingfors universitets 370-åriga historia samt dess betydelse i det finska samhället.
Bläddra i publikationen »

Se även

Helsingfors universitetsmuseum

Presentation av universitetets historia

Helsingfors universitet fyllde 365 år 2005. Med anledning av jubileet
gjordes en multimedia-presentation, som med hjälp av bilder, ljud och ord
beskriver universitetets händelserika historia.

Presentation av universitetets historia