Kuninkaallinen Turun Akatemia 1640-1808

Vuoden 1640 avajaiskulkue. Osa Albert Edelfeltin maalauksesta.

Helsingin yliopiston historian ensimmäinen vaihe ulottuu yliopiston perustamisesta 1640 Suomen sotaan 1808.

Helsingin yliopisto perustettiin Kuningatar Kristiinan hallitsijakaudella Turkuun 26.3.1640. Kuninkaallinen Turun Akatemia liitettiin osaksi perinteikästä yliopistojärjestelmää, jota leimasi kaikille eurooppalaisille yliopistoille yhteiset piirteet kuten latinankielinen opetus ja tiedekuntien nelijako. Ylioppilaat opiskelivat ensin filosofisessa tiedekunnassa, minkä jälkeen heillä oli mahdollisuus erikoistua teologisessa, lainopillisessa tai lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kuninkaallinen Turun Akatemia oli yksi Ruotsin suurvaltakauden neljästä valtakunnallisesta yliopistosta. Sen ensisijainen tehtävä oli kouluttaa pappeja, virkamiehiä, lääkäreitä ja upseereita hyödyntämään työssään parasta käytössä olevaa tietoa. Akateemiseen yhteisöön kuului 11 professoria ja 250 ylioppilasta. Vaikka yliopisto oli kooltaan pieni, oli sillä ratkaiseva merkitys uusien ajatusten välittäjänä ja herättäjänä.

Akatemian opetus- ja tutkimustyö oli tiiviisti kytketty luterilaiseen teologiaan ja eurooppalaiseen humanismiin. Akatemiassa harjoitettiin tutkimusta ja julkaistiin tieteellisiä tuloksia. Yliopistossa mietittiin mm. maailmankaikkeuden rakennetta, aineen olemusta ja mekaniikan lakeja. Sen piirissä kartoitettiin myös maan voimavaroja ja tutkittiin suomen kieltä ja kulttuuria.