Yhteystiedot

Yleinen kirjallisuustiede kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto

Tervetuloa yleisen kirjallisuustieteen verkkosivuille!

Yleinen kirjallisuustiede


HUOM. Näitä sivuja ei enää päivitetä. Tiedot löytyvät FLAMMAsta.

 

Yleinen kirjallisuustiede on teoreettisesti ja metodisesti perusteltua kirjallisuudentutkimusta. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, alueellisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.