Tutkimus Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen oppiaine kuuluu nykykielten laitokseen ja sijaitsee Metsätalon A-siiven kolmannessa kerroksessa.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Laitoksen puhelinluettelo

Tutkimus ja jatkokoulutus

Kenttätyössä. Kuvaaja Arttu Anttonen.

Yleisen kielitieteen tutkimuksen painopisteitä Helsingin yliopistossa ovat:

  • Kielitypologia: kielellisen diversiteetin -- kielten erilaisuuden ja samuuden -- tutkimus laajan kieltenvälinen vertailun avulla.
  • Deskriptiivinen kielitiede: vähemmän kuvattujen kielten tutkimus ja kuvaus erityisesti kenttälingvistisiä menetelmiä käyttäen.
  • Erityisesti seuraavien kielellisten ilmiöiden tutkimus: tiedon alkuperä, transitiivisuus, negaatio, kysymykset, klassifikaattorit, spatiaalisuus.
  • Kielikontaktit, sosiolingvistiikka, lingvistinen antropologia, kielten uhanalaisuus.
  • Kielten kompleksisuus.

Lisätietoa ajankohtaisesta tutkimustoiminnasta saat TUHAT-tietokannasta. Henkilöstö-sivulla tutkijoiden nimiä klikkaamalla pääsee heidän TUHAT-profiileihinsta.

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

EVIDEGO-tutkimusprojekti: Interactional, cross-linguistic, theoretical and areal perspectives on evidentiality and egophoricity

Koltansaamen dokumentaatiohanke

Jatkokoulutus

Tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta löydät humanistisen tiedekunnan sivuilta.