Kontaktuppgifter

Allmän språkvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Allmän språkvetenskap

Source: The World Atlas of Language Structures Online. http://wals.info

Allmän språkvetenskap fokuserar på språkliga fenomen på en allmän nivå – frågeställningarna begränsar sig alltså inte till ett enda språk.  Forskningen behandlar bl.a. gränserna för likheter och olikheter mellan olika språk, språkliga universalier, språkinlärning, språkförändring och språk i relation till den talande populationen och samhället. Till området för allmän språkvetenskap hör också dokumentering av enskilda, i synnerhet små språk som man tillsvidare har endast litet kunskap om och som inte har beskrivits tillräckligt. Allmän språkvetenskap kan betraktas som en paraplyvetenskap för all språkforskning.

Med en examen i allmän språkvetenskap kan man arbeta som forskare eller lärare, i olika expertuppdrag, i företag i språkteknologibranschen eller i administrativa uppdrag både i Finland och utomlands. Som biämne är allmän språkvetenskap nyttigt inte bara för den som läser olika språkämnen utan också för den som studerar fonetik, psykologi och filosofi.

Ämnet allmän språkvetenskap inrättades 1966 och Institutionen för allmän språkvetenskap 1967. Institutionen inkorporerades med Institutionen för moderna språk vid ingången av 2010.