Kontaktuppgifter

Allmän språkvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Forskning och forskarutbildning

Kenttätyössä. Kuvaaja Arttu Anttonen.

Fokusområdena i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet är:

  • Språktypologi: forskning om språklig diversitet – skillnader och likheter mellan olika språk – med hjälp av omfattande jämförande studier mellan olika språk.
  • Deskriptiv språkvetenskap: forskning om mindre kända språk och beskrivning av dem speciellt med hjälp av fältlingvistiska metoder.
  • Forskning om speciellt följande språkliga fenomen: kunskapens ursprung, transitivitet, negation, frågor, klassifikatorer, spatialitet.
  • Kontakter mellan språk, sociolingvistik, lingvistisk antropologi, språk under hot att försvinna.
  • Språkens komplexitet.

Se också: lärdomsprov

Aktuella forskningsprojekt

Forskningsprojektet EVIDEGO

Projektet för dokumentering av skoltsamiska

Mer information om aktuell forskning finns i forskningsdatabasen TUHAT. För att se forskarnas profiler i TUHAT går man till webbsidan med institutionens personal och klickar på forskarnas namn.

Forskarutbildning

Information om hur man söker till forskarstudier finns på Humanistiska fakultetens webbplats.