Opiskelijaksi Työelämään

Yleisen kielitieteen oppiaine kuuluu nykykielten laitokseen ja sijaitsee Metsätalon A-siiven kolmannessa kerroksessa.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Laitoksen puhelinluettelo

Opiskelu

Perusopintojen tarkoitus on perehdyttää opiskelijat kielen ja kielentutkimuksen peruskäsitteisiin lingvistiikan eri osa-alueilta (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka). Perusopinnot koostuvat pitkälti harjoituskursseista, joilla opiskelijat tekevät aiheeseen liittyviä harjoituksia teoreettisen tiedon omaksumisen ohessa. Tästä on apua aidon kieliaineksen kanssa toimimisessa, mikä on välttämätöntä yleisen kielitieteen opiskelijoille.

Aineopintotasolla opiskelijat syventävät ja laajentavat perusopintotasolla hankittuja tietoja ja taitoja. Aineopinnoissa on jo selvästi perusopintoja enemmän valinnanvapautta ja opiskelijat voivat paremmin keskittyä heitä kiinnostaviin kielitieteen osa-alueisiin ja erikoisaloihin. Myös itsenäisen opiskelun osuus kasvaa, koska moneen aineopintojen kurssiin liittyy itsenäistä tiedonhakua.

Syventävien opintojen rakenne on jo hyvinkin vapaasti opiskelijan itsensä valittavissa, ja ne on helppo koota seminaarityötä ja pro gradu -tutkielmaa tukeviksi.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Opinto-opas

Tutustu yleisen kielitieteen opinto-oppaaseen, tutkintovaatimuksiin ja opetukseen WebOodissa. (Voit selata eri vuosien oppaita valitsemalla näytön yläreunan alasvetovalikosta haluamasi lukuvuoden.)