Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen oppiaine kuuluu nykykielten laitokseen ja sijaitsee Metsätalon A-siiven kolmannessa kerroksessa.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Laitoksen puhelinluettelo

Tervetuloa yleisen kielitieteen verkkosivuille!

Source: The World Atlas of Language Structures Online. http://wals.info

Yleisen kielitieteen tutkimuskohteita ovat kieleen ja kieliin liittyvät ilmiöt yleisellä tasolla -- sen kysymyksenasettelut eivät siis rajaudu mihinkään yksittäiseen kieleen. Yleinen kielitiede tutkii mm. kieltenvälisen vaihtelun rajoja, kielellisiä universaaleja, kielen oppimista, kielen muuttumista ja kielen suhdetta puhujayhteisöön ja yhteiskuntaan. Yleisen kielitieteen piiriin kuuluu myös yksittäisten, erityisesti pienten ja vielä huonosti tunnettujen ja kuvattujen kielten dokumentointi. Yleistä kielitiedettä voidaan pitää tietynlaisena sateenvarjotieteenä kaikelle kielen parissa tehtävälle tutkimukselle.

Yleisen kielitieteen pääaineopiskelijat sijoittuvat Suomeen tai ulkomaille tutkijoiksi tai opettajiksi, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kieliteknologisiin yrityksiin tai hallintotehtäviin. Sivuaineena yleinen kielitiede on hyödyllinen paitsi kieliaineiden myös esimerkiksi fonetiikan, psykologian ja filosofian opiskelijoille.

Yleisen kielitieteen oppiaine perustettiin vuonna 1966 ja yleisen kielitieteen laitos vuonna 1967. Laitos sulautui osaksi nykykielten laitosta vuoden 2010 alusta.