Yhteystiedot

Sosiaalitieteiden laitos
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/sosiaalitieteet.fi

Yhteiskuntapolitiikka
PL 16
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 10

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Puh. 02941911 (vaihde)


Etsitkö yliopistolaista tai yksikköä?
Puhelinluettelo
Sähköpostiosoitehaku
Tiedekunnat, laitokset ja yksiköt

 

 

Tervetuloa yhteiskuntapolitiikan oppiainesivuille!


Yhteiskuntapolitiikka on yksi sosiaalitieteiden laitoksen seitsemästä oppiaineesta. Yhteiskuntapolitiikan opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat sosiaalipolitiikka, vanhenemisen tutkimus. kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka ja yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus.

Syksystä 2008 lähtien yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot on voinut suorittaa myös kokonaan englanninkielellä (ks. Research Master's Programme in Social Sciences.