Contact Information

The von Wright and Wittgenstein Archives belong to the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies.

It is located in connection with the subjects Philosophy (teaching in swedish) and Theoretical philosophy.

P.O. Box 24
(Unioninkatu 40 A)
FIN - 00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
FINLAND

Office hours during terms: tue-thu 10-17

Tel. +358 2941 29212
hy-wwa (at) helsinki.fi

Alma-intranet

 

Visits to WWA

Catalogues

Video and audio

Links

The Georg Henrik von Wright Lecture

The von Wright-Wittgenstein Research Seminar

Projects:

The Creation of Wittgenstein

Den okände von Wright

 

 

 

 

Den okände von Wright

Den okände von Wright är ett treårigt tvärvetenskapligt projket som finansieras av Svenska Litteratursällskapet under tiden 1.1.2017-31.12.2019. Projektet, som leds av WWAs föreståndare Thomas Wallgren, engagerar ett antal foskare inom filosofi och historia. Målsättningen är att lyfta fram delar av Georg Henrik von Wrights forskning, insats som samtidskritiker och roll som en av de huvudsakliga personerna bakom den postuma utgivningen av Ludwig Wittgensteins verk, som långt förblivit okända för forskningen och en större allmänhet. I centrum för projektet står von Wrights brevväxling på svenska med personer som Eino Kaila, Olof Enckell, Göran Schildt, Johannes Salminen och Carl-Gustaf Lilius, annat opublicerat arkivmaterial ur WWAs och Nationalbibliotekets samlingar, samt von Wrights roll som kulturskribent i bland annat Studentbladet, Finsk tidskrift och Nya Argus. Projektet syftar både till forskning kring materialet och dess utgivning i bokform och digitalt.

Projektet verkar i nära anslutning till von Wright-Wittgenstein forskningsseminariet.

 

The unknown von Wright

The unknown von Wright is a 3-year cross-disciplinary project funded by The Society of Swedish Literature in Finland. It is led by Thomas Wallgren, the director of WWA, and involves researchers from the fields of philosophy and history. Its principal aim is to bring attention to parts of Georg Henrik von Wright's philosophical career and his role as Ludwig Wittgenstein's friend and literary executor, which hitherto have remained virtually unknown to research and a wider public.The project will involve both publishing of letters and other archival holdings, and research based on these.