logo print

Uudet perustutkinto-opiskelijat

Tiedekunta hakeneet Hyväksytyt
 
Hakeneet Valinta-kokeeseen osallistuneet Kokeeseen osallistui hakijoista (%) Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus hakeneista Opiskelu- paikan vastaan-ottaneet Opiskelu- paikan vastaan-ottaneneet (%) Naisia paikan vastaan- ottaneista
Teologinen 781 338 43 % 163 21 % 154 94 % 55 %
Oikeustieteellinen 2789 1629 58 % 270 10 % 270 100 % 64 %
Lääketieteellinen 1865 1197 64 % 177 9 % 176 99 % 57 %
Humanistinen 6168 2738 44 % 693 11 % 623 90 % 77 %

Matemaattis-luonnon-tieteellinen*

4543 1713 38 % 1703 37 % 782 46 % 42 %
Farmasian 1096 627 57 % 196 18 % 182 93 % 69 %
Bio- ja ympäristö-tieteellinen 2379 1448 61 % 257 11 % 151 59 % 72 %
Käyttäytymis-tieteellinen  6405 3412 53 % 579 9 % 506 87 % 87 %
Valtiotieteellinen* tiedekunta 5589 2411 43 % 365 7 % 321 88 % 64 %
Svenska social- och kommunalhögskolan* 561 214 38 % 139 25 % 99 71 % 68 %
Maatalous-metsä-tieteellinen  2730 1299 48 % 416 15 % 322 77 % 65 %
Eläinlääke-tieteellinen tiedekunta 803 557 69 % 69 9 % 69 100 % 88 %
Koko yliopisto 26632 15361 58 % 4635 17 % 3655 79 % 65 %

Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet yhteishaussa (päävalinnoissa) 2013 kevät
*) Tiedekuntaan voi päästä opiskelemaan ilman valintakoetta
Lähde: Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri Harek

Opiskelijoiden määrä

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Muu *) Kaikki
yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia
Teologinen tiedekunta 1207 56 % 489 65 % - - 230 48 % - - 1926 58 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 1691 59 % 376 67 % 110 56 % 251 49 % - - 2428 59 %
Lääketieteellinen tiedekunta - - 1165 59 % 6 67 % 696 68 % 1488 68 % 3355 65 %
Humanistinen tiedekunta 3644 72 % 2224 74 % - - 776 64 % - - 6644 72 %
Matemaattis-luonnontieteellinen 4022 36 % 1153 39 % 12 58 % 587 40 % - - 5774 37 %
Farmasian tiedekunta 619 72 % 202 76 % 12 83 % 115 77 % - - 948 74 %
Bio- ja ympäristötieteellinen 863 71 % 403 75 % - - 407 64 % - - 1673 70 %
Käyttäytymistieteellinen  tiedekunta 2600 85 % 882 90 % 93 87 % 458 72 % - - 4033 85 %
Valtiotieteellinen tiedekunta 1945 61 % 1566 72 % 31 94 % 595 59 % - - 4137 65 %
Svenska social- och kommunalhögskolan 484 72 % - - - - - - - - 484 72 %
Maatalous-metsätieteellinen  1797 59 % 807 65 % - - 427 61 % - - 3031 61 %
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 269 91 % 201 91 % - - 129 80 % 157 95 % 756 90 %
Koko yliopisto 19141 62 % 9468 68 % 264 73 % 4671 61 % 1645 71 % 35189 64 %

*) läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet 20.9.2013
**) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä ja osuus kaikista opiskelijoista

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Muu *) Kaikki
Yht. Osuus
(%)

Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus
(%)
Teologinen tiedekunta 4 0,3 14 2,9 - - 11 4,8 - - 29 1,5
Oikeustieteellinen tiedekunta 4 0,2 45 12,0 7 6,4 36 14,3 - - 92 3,8
Lääketieteellinen tiedekunta - - 18 1,5 - - 138 19,8 131 8,8 287 8,6
Humanistinen tiedekunta 165 4,5 165 7,4 - - 119 15,3 - - 449 6,8
Matemaattis-luonnontieteellinen 60 1,5 200 17.3 1 8,3 121 20,6 - - 382 6,6
Farmasian tiedekunta 8 1,3 1 0,5 - - 29 25,2 - - 38 4,0
Bio- ja ympäristötieteellinen 6 0,7 88 21,8 - - 132 32,4 - - 226 13,5
Käyttäytymistieteellinen  tiedekunta 10 0,4 14 1,6 - - 42 9,2 - - 66 1,6
Valtiotieteellinen tiedekunta 33 1,7 162 10,3 - - 91 15,3 - - 286 6,9
Svenska social- och kommunalhögskolan 6 1,2 - - - - - - - - 6 1,2
Maatalous-metsätieteellinen  7 0,4 183 22,7 - - 112 26,2 - - 302 10,0
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 1 0,4 - - - - 24 18,6 3 1,9 28 3,7
Koko yliopisto 304 1,6 890 9,4 8 3,0 855 18,3 134 8,1 2191 6,2

*) läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet 20.09.2013
**) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto

Tutkinnot

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Erikoistumis-
tutkinto*
Yhteensä
Teologinen tiedekunta 173 168 5 15 - 361
Oikeustieteellinen tiedekunta 227 264 10 11 - 512
Lääketieteellinen tiedekunta - 172 2 117 235 526
Humanistinen tiedekunta 562 551 - 53 - 1166
Matemaattis-luonnontieteellinen 301 313 3 65 - 682
Farmasian tiedekunta 149 56 - 16 - 221
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 111 124 1 45 - 281
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 416 359 22 30 - 827
Valtiotieteellinen tiedekunta 317 353 4 44 - 718
Svenska social och kommunalhögskolan 70 - - - - 70
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 206 267 - 48 - 521
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 75 67 - 9 17 168
Koko yliopisto 2607 2694 47 453 252 6053
*) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto.

Tieteelliset julkaisut

Tiedekunta julkaisu
   
  Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A1 - A4) Tieteelliset kirjat (C1 - C2)
Teologinen tiedekunta 179 35
Oikeustieteellinen tiedekunta 196 40
Lääketieteellinen tiedekunta 1858 13
Humanistinen tiedekunta 599 138
Matemaattis-luonnontieteellinen 1271 47
Farmasian tiedekunta 142 1
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 478 2
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 490 39
Valtiotieteellinen tiedekunta 478 100
Svenska social och kommunalhögskolan 46 6
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 442 11
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 197 2
Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset ja muut yksiköt 1111 95
Keskushallinto 10 0
Koko yliopisto - uniikit julkaisut yhteensä 6 733 302

Henkilöstön määrä ja rakenne

  Henkilöstö
  Määrä Naisia Miehiä Ulkomaalaisia Vakinaisia Keski-ikä
Opetus- ja tutkimushenkilöstö            
Tutkijanuraporras 4 641 28 % 72 % 8 % 76 % 55,5
Tutkijanuraporras 3 1178 52 % 48 % 15 % 54 % 48,5
Tutkijanuraporras 2 872 52 % 48 % 32 % 10 % 38,2
Tutkijanuraporras 1 1688 55 % 45 % 25 % 1 % 31,0
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö *) 150 42 % 58 % 6 % 2 % 37,9
Yhteensä 4529 49 % 51 % 21 % 27 % 40,6
Muu henkilöstö            
IT-henkilöstö 365 20 % 80 % 4 % 82 % 42,7
Kirjastohenkilöstö 347 67 % 33 % 1 % 95 % 49,6
Tekninen henkilöstö 403 57 % 43 % 11 % 96 % 49,9
Hallintohenkilöstö 1586 80 % 20 % 2 % 81 % 46,4
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 740 73 % 27 % 6 % 69 % 43,8
Muu henkilöstö 164 66 % 34 % 5 % 48 % 38,1
Yhteensä 3605 68 % 32 % 4 % 80 % 45,8
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 152 69 % 31 % 2 % 74 % 46,3
Koko henkilöstö 8286 58 % 42 % 13 % 51 % 43,0
Uraportaat: 4) Professori, tutkimusjohtaja, yli-intendentti, akatemiaprofessori. 3) Yliopistonlehtori, kliininen opettaja, yliopistotutkija, vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori, intendentti, apulaisprofessori. 2) Tutkijatohtori, yliopisto-opettaja. 1) Tohtorikoulutettava, tutkimusavustaja, opetusavustaja. *) Tuntiopettajat

Henkilöstön määrän kehitys 2009 - 2013

HenkilöstöryhmÄ VUOSI
  2013 2012 2011 2010 2009
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 4681 4 668 4 820 4 845 4 307
Muu henkilöstö 3605 3 732 3 770 3 825 4271
Koko henkilöstö 8286 8 400 8 590 8 670 8 578

Kansainväliset ranking-sijoitukset

Vuosi arvostelija
  Shanghai QS (ent. Times) Times Higher Taiwan
2009 72 108 * 48
2010 72 75 102 47
2011 74 89 91 66
2012 73 78 109 56
2013 76 69 100 64
*) Rankingia ei julkaistu.

Talous

Yliopiston tulot
Yliopiston menot

Täydentävä rahoitus

Täydentävä rahoitus 2013
   
  Summa (milj. euroa) Osuus
Suomen Akatemia 96 38 %
TEKES 13 5%
EU 27 11 %
Säätiöt 23 9 %
Yritykset 24 10 %
Ministeriöt 28 11%
Kunnat ja muu julkinen 11 4 %
Ulkomainen rahoitus, kotitaloudet 30 12 %
Yhteensä 252 36 %

Tiedekuntien talous

Tiedekunta Toteuma
  Perusrahoitus Täydentävä rahoitus Kokonaismenot
Teologinen tiedekunta 6 546 097 2 835 814 9 381 911
Oikeustieteellinen tiedekunta 9 561 838 4 248 907 13 810 745
Lääketieteellinen tiedekunta 44 518 555 34 258 167 78 776 723
Humanistinen tiedekunta 30 617 470 9 168 411 39 785 881
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 46 840 597 35 336 739 82 177 336
Farmasian tiedekunta 8 815 151 4 660 555 13 475 705
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 23 997 785 15 596 569 39 594 354
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 44 635 805 9 375 045 54 010 850
Valtiotieteellinen tiedekunta 16 731 386 9 807 113 26 538 500
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 29 906 236 13 878 367 43 784 603
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 18 629 933 13 001 667 31 631 599
Tiedekunnat 280 800 853 152 167 353 432 968 206