Logo print

Uudet perustutkinto-opiskelijat

Tiedekunnat Hakeneet Hyväksytyt
  Hakijamäärä Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus hakijoista Valintakokeeseen osallistuneiden osuus hakijoista Opiskelupaikan vastaanottaneet
Teologinen tiedekunta 619 201 32,5 % 46 % 190
Oikeustieteellinen tiedekunta 2556 247 9,7 % 57 % 247
Lääketieteellinen tiedekunta 1816 175 9,6 % 70 % 173
Humanistinen tiedekunta 5884 689 11,7 % 43 % 603
Matemaattis-luonnontieteellinen  4225 1616 38,2 % 37 % 736
Farmasian tiedekunta 888 215 24,2 % 54 % 199
Bio- ja ympäristötieteellinen  2234 262 11,7 % 63 % 142
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 6266 563 9,0 % 53 % 514
Valtiotieteellinen tiedekunta 5174 386 7,5 % 44 % 338
Svenska social- och kommunalhögskolan 563 141 25,0 % 41 % 98
Maatalous-metsätieteellinen  2396 446 18,6 % 47 % 327
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 810 69 8,5 % 71 % 69
Koko yliopisto 25 071* 4 615* 18,4 % 58 % 3 636

Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet yhteishaussa (päävalinnoissa) 2012 kevät
*) Sama henkilö laskettu luvussa vain kerran
Lähde: Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri Harek

Hyväksyttyjen määrä

Opiskelijoiden määrä*

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Muu **) Kaikki
yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia yht. naisia
Teologinen tiedekunta 1303 59 % 471 66 % - - 253 51 % - - 2 027 60 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 1670 59 % 254 64 % 137 53 % 243 47 % - - 2445 58 %
Lääketieteellinen tiedekunta - - 1172 59 % 9 78 % 701 73 % 1555 68 % 3 437 66 %
Humanistinen tiedekunta 3811 72 % 2387 76 % - - 804 63 % - - 7 002 72 %
Matemaattis-luonnontieteellinen 4043 36 % 1208 37 % 12 50 % 633 40 % - - 6 896 37 %
Farmasian tiedekunta 637 74 % 207 77 % 11 73 % 111 75 % - - 966 75 %
Bio- ja ympäristötieteellinen 870 72 % 423 74 % - - 418 67 % - - 1 711 71 %
Käyttäytymistieteellinen  tiedekunta 2672 85 % 900 91 % 90 83 % 463 75 % - - 4 125 85 %
Valtiotieteellinen tiedekunta 2056 60 % 1564 72 % 28 89 % 643 58 % - - 4 291 64 %
Svenska social- och kommunalhögskolan 488 74 % - - - - - - - - 488 74 %
Maatalous-metsätieteellinen  1830 59 % 810 64 % - - 430 62 % - - 3 070 61 %
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 263 91 % 202 94 % - - 122 77 % 156 95 % 743 90 %
Koko yliopisto 19643 62 % 9 739 68 % 287 67 % 4 821 61 % 1 711 71 % 36201 64 %

*) läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet 20.9.2012
**) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä ja osuus kaikista opiskelijoista*

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Muu **) Kaikki
Yht. Osuus
(%)

Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus Yht. Osuus
(%)
Yht. Osuus
(%)
Teologinen tiedekunta 6 0,5 14 3,0 - - 11 4,3 - - 31 1,5
Oikeustieteellinen tiedekunta 5 0,3 38 9,6 5 3,6 33 13,6 - - 81 3,3
Lääketieteellinen tiedekunta - - 14 1,2 - - 127 18,1 127 8,2 268 7,8
Humanistinen tiedekunta 164 4,3 194 8,1 - - 117 14,6 - - 475 6,8
Matemaattis-luonnontieteellinen 60 1,5 185 15,3 1 8,3 109 17,2 - - 355 6,0
Farmasian tiedekunta 8 1,3 1 0,5 - - 22 19,8 - - 31 3,2
Bio- ja ympäristötieteellinen 7 0,8 85 20,1 - - 120 28,7 - - 212 12,4
Käyttäytymistieteellinen  tiedekunta 11 0,4 15 1,7 - - 33 7,1 - - 59 1,5
Valtiotieteellinen tiedekunta 33 1,6 159 10,2 - - 98 15,2 - - 290 6,8
Svenska social- och kommunalhögskolan 4 0,8 - - - - - - - - 4 0,8
Maatalous-metsätieteellinen  9 0,5 192 23,7 - - 105 24,4 - - 306 10,0
Eläinlääketieteellinen tiedekunta - - - - - - 28 23,0 3 1,9 31 4,2
Koko yliopisto 307 1,6 897 9,2 6 2,1 803 16,7 130 7,6 2143 5,9

*) läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet 20.09.2012
**) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto

Tutkinnot

Tiedekunta opintoaste
  Alempi Ylempi Lisensiaatti Tohtori Erikoistumis-
tutkinto*
Yhteensä
Teologinen tiedekunta 167 153 4 14 - 338
Oikeustieteellinen tiedekunta 242 236 9 11 - 498
Lääketieteellinen tiedekunta - 146 1 121 169 437
Humanistinen tiedekunta 509 485 3 50 - 1047
Matemaattis-luonnontieteellinen 312 311 9 64 - 696
Farmasian tiedekunta 166 56 - 12 - 234
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 122 126 2 49 - 299
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 443 365 10 29 - 847
Valtiotieteellinen tiedekunta 326 364 7 39 - 736
Svenska social och kommunalhögskolan 58 - - - - 58
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 217 227 1 32 - 477
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 76 45 - 11 10 142
Koko yliopisto 2638 2514 46 432 179 5809
*) erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto.

Tieteelliset julkaisut

Tiedekunta julkaisu
   
  Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit Tieteelliset kirjat
Teologinen tiedekunta 136 17
Oikeustieteellinen tiedekunta 197 46
Lääketieteellinen tiedekunta 1935 3
Humanistinen tiedekunta 657 97
Matemaattis-luonnontieteellinen 1181 29
Farmasian tiedekunta 120 1
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 429 5
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 568 53
Valtiotieteellinen tiedekunta 440 83
Svenska social och kommunalhögskolan 52 6
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 422 15
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 200 2
Tiedekuntiin kuulumattomat laitokset ja muut yksiköt 1122 55
Keskushallinto 8 1
Koko yliopisto 7 467 413

Henkilöstön määrä ja rakenne

  Henkilöstö
  Määrä Naisia Miehiä Ulkomaalaisia Vakinaisia Keski-ikä
Opetus- ja tutkimushenkilöstö            
Tutkijanuraporras 4 632 27 % 73 % 8 % 75 % 55,4
Tutkijanuraporras 3 1154 53 % 47 % 14 % 55 % 48
Tutkijanuraporras 2 864 52 % 48 % 30 % 9 % 38,4
Tutkijanuraporras 1 1721 55 % 45 % 23 % 1 % 31
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö *) 152 44 % 56 % 5 % 1 % 37,8
Yhteensä 4523 50 % 50 % 19 % 26 % 40,4
Muu henkilöstö            
IT-henkilöstö 347 18 % 82 % 3 % 87 % 42,2
Kirjastohenkilöstö 349 69 % 31 % 1 % 93 % 49,8
Tekninen henkilöstö 406 58 % 42 % 10 % 95 % 50,1
Hallintohenkilöstö 1648 80 % 20 % 2 % 78 % 45,9
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 769 74 % 26 % 6 % 66 % 43,4
Muut 213 74 % 26 % 4 % 33 % 36,5
Yhteensä 3732 69 % 31 % 4 % 77 % 45,3
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 145 71 % 29 % 2 % 68 % 45,5
Koko henkilöstö 8400 59 % 41 % 12 % 50 % 42,7
Uraportaat: 4) Professori, tutkimusjohtaja, yli-intendentti, akatemiaprofessori. 3) Yliopistonlehtori, kliininen opettaja, yliopistotutkija, vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori, intendentti, apulaisprofessori. 2) Tutkijatohtori, yliopisto-opettaja. 1) Tohtorikoulutettava, tutkimusavustaja, opetusavustaja. *) Tuntiopettajat

Henkilöstön määrän kehitys 2009 - 2012

ryhmÄ VUOSI
  2012 2011 2010 2009
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 4 523 4 820 4 845 4 000
Muu henkilöstö 3 877 3 770 3 825 4 259
Koko henkilöstö 8 400 8 590 8 670 8 259

Kansainväliset ranking-sijoitukset

Vuosi arvostelija
  Shanghai QS (ent. Times) Times Higher Taiwan
2009 72 108 * 48
2010 72 75 102 47
2011 74 89 91 66
2012 73 78 109 56
*) Rankingia ei julkaistu.