Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Årsberättelse 2004
 

Redaktör
Liisa Parviainen

Layout
Valve

Fotografier
Veikko Somerpuro

Översättning
Valtasana Oy

ISSN
1795-603X

Helsingfors universitet
PB 33 (Universitetsgatan 4)
00014 Helsingfors universitet
Tfn (09) 1911

http://www.helsinki.fi/universitetet/

Årsberättelse 2005

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet - Finlands ledande mångvetenskapliga universitet

Helsingfors universitet är landets största och mest mängvetenskapliga universitet. Helsingfors universitet har som enda finländska universitet kallats till medlem i Förbundet för europeiska forskningsuniversitet, vars medlemsuniversitet klassas som de bästa i Europa.

Helsingfors universitet i korthet:

Grundades i Åbo 1640; flyttades till Helsingfors 1828
Uppgifter: forskning, undervisning och samverkan med samhället
Tvåspråkigt (finska och svenska); undervisning ges också på engelska
11 fakulteter och 18 fristående institutioner
38 000 examensstuderande, 57 000 studerande inom fortbildningen och det öppna universitetet
Personal 7 600, varav 3 700 forskare och lärare
Verkar på 4 campus i Helsingfors samt på 20 andra orter i Finland
Ambition: att befästa sin ställning bland de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversiteten i Europa
Universitetets ledning: kansler Kari Raivio, rektor Ilkka Niiniluoto, prorektorer Hannele Niemi, Mauno Kosonen, Marja Makarow ja Thomas Wilhelmsson, förvaltningsdirektör Kari Suokko

Det hände år 2005

Helsingfors universitet firade sin 365-årsdag

Statsvetenskapliga fakulteten fyllde 60 år

Pedagogiska institutionen fyllde 50 år

VITRI fyllde 25 år

Senioruniversitetet fyllde 20 år

Mikrofilmnings- och konserveringscentralen fyllde 15 år

Teologiska fakulteten anordnade en promotion

Inlärningscentret Minerva invigdes i centrum

Den nya byggnaden för veterinär- och livsmedelsvetenskaperna invigdes i Vik

Universitetsdjursjukhuset nådde taklagshöjd i Vik

Arkitekturtävlingen om nybyggnaden på Campus Gumtäkt avgjord

Examensreformen trädde i kraft i augusti

En plan mot diskriminering och ett forskningsetiskt verksamhetsprogram utarbetades för universitetet

Universitetets forskning och förvaltning utvärderades