Viikin kampus

Bioalan keskittymä

biokeskukset

Tiedekuntien lisäksi alueelle on keskittynyt bio- ja ympäristöalan tutkimuslaitoksia sekä yritystoimintaa. Suurten sektoritutkimuslaitosten, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL), päätoimipaikat sijaitsevat Viikissä.

Helsinki Business and Science Park (HBSP) tarjoaa bioalan yrityksille dynaamisen toimintaympäristön ja osaamiskeskittymän, jonka suojissa toimii kasvava määrä yrityksiä. Samoissa tiloissa on myös pääkaupunkiseudun yhteinen elintarvike- ja ympäristölaboratorio MetropoliLab.

Taloustiedettä ja ympäristöasiantuntemusta

Taloustieteellinen osaaminen vahvistui, kun MTT Taloustutkimus muutti vuonna 2010 Viikkiin. Uudet tulokkaat ovat samassa rakennuksessa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksen kanssa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus muutti syksyllä 2011 Viikin uuteen ympäristötaloon. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) suunnittelee rantautumista Viikkiin.

Viikin ympäristötalosta Suomen vähiten kuluttava toimitalo »»

Kuva: Kirsikka Mattila