Viikin kampus

Viikin arboretum eli puulajipuusto

Viikin arboretum

Arboretum-sana tulee latinan kielen puuta tarkoittavasta sanasta "arbor". Suomeksi voidaan puhua myös puulajipuistosta. Viikin puulajipuisto on noin 20 hehtaarin kokoinen alue, jolla kasvatetaan kotimaisia sekä Suomessa menestyviä ulkomaisia puu- ja pensaslajeja.

Viikin puulajipuisto on perustettu vuonna 1969 pääasiassa yliopiston metsätieteen ja dendrologian eli puulajitieteen tutkimusta ja opetusta varten. Puulajipuisto jakaantuu kasvisukujen esittelyalueeseen ja viiteen kasvimaantieteelliseen alueeseen. Kullakin alueella on oma esittelytaulunsa aluetta kiertävällä luontopolulla.

Viikin puulajipuistoon on istutettu alueen perustamisesta lähtien tuhansia taimia yli 300 eri lajista. Arboretumissa kasvaa esimerkiksi ruhtinaanpoppeleita, Terijoen salavia, visa- ja loimaankoivuja, komeita katajia ja mantsuriansaarnia ja kuusamia. Jotkut lajit ovat hävinneet kilpailun elintilasta kotimaiselle lajistolle, jotkut ovat menehtyneet hirvien, jänisten ja myyrien hampaissa.

Viikin arboretum sijaitsee Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan mailla rajoittuen etelän ja lännen puolelta Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueeseen ja pohjoisen sekä idän puolelta tilan peltoihin.


Viikin Arboretumin kotisivut

 

Kuva Sanna Schildt