Yhteystiedot

Viestinnän oppiaine kuuluu Sosiaalitieteiden laitokseen

Viestinnän kanslia:
PL 54 (käynti Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 24850
fax (09) 191 24849

Kanslian aukioloajat
ma-to 10-12 ja 13-14.30

comm-info@helsinki.fi


Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Puh. (09) 1911 (vaihde)

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

 

Työharjoittelu

Perustietoa yliopistosta


Työharjoittelu sisältyy maisteritutkintoon, ja se on viestinnän syventävien opintojen pakollinen opintojakso (31.8.11 asti S16, 6 op ja 1.9.11 lukien M6, 7 op). Työharjoittelun tavoitteena on perehtyä viestinnän alan tehtäviin valtionhallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä. Harjoittelujaksoksi hyväksytään vähintään kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoinen työ oppiaineessa etukäteen hyväksytyssä harjoittelupaikassa. SocKomista valmistuneilla työharjoittelu korvautuu alempaan tutkintoon sisältyvän harjoittelun perusteella. 

Viestinnän työharjoittelupaikan voi hankkia kahdella eri tavalla:

Yliopiston tukema työharjoittelu

Opiskelijat hakevat harjoittelutukea valtiotieteelliseltä tiedekunnalta kerran vuodessa. Kullekin opiskelijalle voidaan myöntää enintään 2 kk:n harjoittelutuki. Harjoittelupaikan on maksettava vähintään 1 kk:n palkkauskulut. Vuosittain 2 kk:n tuen saavien opiskelijoiden määrä riippuu tiedekunnan saaman harjoittelurahan ja tukea hakevien hakijoiden määrästä.

Hakukriteerit: Suoritettu kandidaatin tutkinto tai perustelluista syistä vastaavat opinnot. Harjoittelutuen saajat arvotaan hakukriteerit täyttävien hakijoiden kesken niin, että kullekin oppiaineelle kohdennetaan tukikuukaudet suhteessa kriteerit täyttävien hakijoiden määrään. 

Hakuprosessi on keskitetty tiedekuntatasolle. Kaikilla tiedekunnan opiskelijoilla on sama hakuaika, samat hakukriteerit ja yhteinen valintatapa.

Lisätietoja yliopiston tukemasta harjoittelusta tiedekunnan verkkosivuilla ja Flammassa.

Muu työharjoittelu

Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun myös yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän ulkopuolella. Useat viestinnän alan harjoittelupaikat ovat yleensä valmiita maksamaan itse palkan harjoittelijalle.

Harjoittelua koskevat kriteerit ovat samat kuin yliopiston tukemassa harjoittelussa: Harjoittelujaksoksi hyväksytään vähintään kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoinen työ viestinnän alan tehtävissä. Osa-aikainen työ käy myös, mutta tällöin harjoittelun keston tulee olla pidempi.  Lisäksi vaaditaan kirjallinen harjoitteluraportti.

Opiskelijan tulee hyväksyttää ei-tuettu harjoittelupaikka mielellään etukäteen opintojaksosta vastaavalla opettajalla. Jos opiskelija jo toimii viestinnän alan tehtävissä, hän voi halutessaan hyväksyttää myös sen harjoitteluna. Asiasta on sovittava aina työharjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelusta, joka suoritetaan yliopiston tukeman harjoittelujärjestelmän ulkopuolella, ei laadita virallista harjoittelusopimusta harjoittelupaikan ja oppiaineen välillä.

Työharjoitteluraportti

Työharjoittelu raportoidaan kirjallisesti erillisen ohjeen mukaan. Työharjoitteluraportissa opiskelija tarkastelee viestinnän alan ammattikäytäntöjä kriittisesti. Raportin mukana palautetaan harjoittelupaikkaa ja harjoittelujaksoa koskeva arviointilomake.

Erasmus-harjoittelijavaihto: Eurooppaan vaihtoon lähtevät harjoittelijat voivat saada Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun kustannuksista. Vastuu harjoittelupaikan hankkimisesta on opiskelijalla itsellään. Erasmus-harjoittelijavaihtoon voivat osallistua Helsingin yliopiston kirjoilla olevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Lisätietoja Flammasta.

Lisätietoja:

Harjoittelutuen hakeminen: **Huom!** Vuoden 2014 harjoittelutuen hakuaika on 9.11-10.12.2013
Harjoittelusivut ja hakulomake löytyvät Tiedot löytyvät Flammasta.

Tiedekunnan työelämäyhteyshenkilö, puh. 191 24809 tai 0400 660 393, s-posti: valt-rekry(at)helsinki.fi

Viestinnän oppiaineen työharjoitteluyhdyshenkilö (harjoittelusopimusasiat): opintoasiainsuunnittelija Marjo Anomaa, marjo.anomaa(at)helsinki.fi

Työharjoittelujakson vastuuopettaja (harjoittelupaikkojen ja raporttien hyväksyminen, korvaavuudet): yliopistonlehtori Tuomo Mörä, s-posti: tuomo.mora(at)helsinki.fi.