Yhteystiedot

Viestinnän oppiaine kuuluu Sosiaalitieteiden laitokseen

Sosiaalitieteiden laitos
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/sosiaalitieteet.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintoneuvonta:
Opiskelijoiden neuvontapalvelut
s-posti: kruununhaka-student@helsinki.fi

Etsitkö yliopistolaista tai yksikköä?
Puhelinluettelo
Sähköpostiosoitehaku
Tiedekunnat, laitokset ja yksiköt
Tilat ja kartat

Muita yhteystietoja
Opiskelijaneuvonta
Hakijapalvelut


 

Opintojen rakenne sivuaineopiskelijoilla

Perustietoa yliopistosta


TUTKINTOVAATIMUKSET 2014-2017

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op (K1)
 • Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op (K2)

Viestinnän aineopinnot sivuaineopiskelijoille 35 op

 • Viestinnän tutkimusperinteet 5 op (K9)
 • Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine) 5 op
 • Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op
 • Viestinnän tutkimusalat 20 op (K10b): Vapaavalintaiset luentokurssit ja/tai kirjallisuuskuulustelut 4 x 5 op yhdeltä tai useammalta alla mainitulta tutkimusalalta.
  - Julkisuuden tutkimus
  - Mediatutkimus
  - Organisaatioviestinnän tutkimus

HUOM! Viestinnän perus- tai aineopinnot ennen 1.8.2014 aloittaneet: ks. siirtymäkauden ohjeet ja vastaavuustaulukko.

-------------------------------------------------------------------------------------

VANHAT TUTKINTOVAATIMUKSET:

TUTKINTOVAATIMUKSET 2011-2014 (eivät voimassa 31.8.2014 jälkeen):

Viestinnän perusopinnot 25 op
K1 Johdatus viestinnän tutkimukseen (10 op)
K1a) Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op
K1b) Viestinnän analyysi (sivuaine)5 op

K2 Viestintä ja yhteiskunta (10 op)
K2a) Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
K2b) Viestinnän organisaatioiden tutkimus 5 op

K3 Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op

Viestinnän aineopinnot 35 op
K4 Viestinnän oppihistoria 5 op
K5 Tieteellinen ajattelu ja työskentely 5 op
K6 Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaineopiskelijat) 5 op
K8a) Viestinnän instituutiot 5 op
K9 Viestinnän erityisalueita (15 op = 3 x 5 op)
K9a) Julkisuuden tutkimus 5 op
K9b) Mediatutkimus 5 op
K9c) Organisaatioviestinnän tutkimus 5 op
K9d) Viestintäverkostojen tutkimus 5 op


TUTKINTOVAATIMUKSET 2008-2011 (eivät voimassa 31.8.2011 jälkeen):

Viestinnän perusopinnot 25 op

P1 Johdatus viestintään 7 op
P2 Viestintä ja yhteiskunta (10 op=2 x 5 op)
P2a) Media, organisaatiot ja yhteiskunta 5 op
P2b) Viestintä ja kulttuuri 5 op

P3 Viestinnän instituutiot ja viestintäpolitiikka (8 op=2 x 4 op)
P3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely 4 op
P3b) Viestinnän instituutiot 4 op

Perusopintojen tutkintovaatimukset ovat samat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Ainoa poikkeus on P1 Johdatus viestintään –jakson suoritustapa: Sivuaineopiskelijat suorittavat jaksoon kuuluvan kirjallisuuden kurssin luentokuulustelun yhteydessä (pääaineopiskelijat pbl-pienryhmissä).

Viestinnän aineopinnot 35 op

A4 Tutkimustaidot 4 op
A5 Viestinnän menetelmät I 4 op
A6 Viestinnän analyysi (soveltava essee) 3 op
A7 Viestinnän oppihistoria 5 op
A8 Viestinnän ammattikäytännöt: Työanalyysi 4 op
A9 Viestinnän erityisalueita 15 op = 3 x 5 op (vapaavalintaiset jaksot seuraavilta aihealueilta)
A9a) Julkisuus ja demokratia 5 op
A9b) Media ja yhteiskunta 5 op
A9c) Mediakulttuuri 5 op
A9d) Yhteisöviestinnän johtaminen 5 op
A9e) Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op
A9f) Verkkoviestintä 5 op
A9g) Kulttuurienvälinen viestintä 5 op