Yhteystiedot

Viestinnän oppiaine kuuluu Sosiaalitieteiden laitokseen

Sosiaalitieteiden laitos
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/sosiaalitieteet.fi

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opintoneuvonta:
Opiskelijoiden neuvontapalvelut
s-posti: kruununhaka-student@helsinki.fi

Etsitkö yliopistolaista tai yksikköä?
Puhelinluettelo
Sähköpostiosoitehaku
Tiedekunnat, laitokset ja yksiköt
Tilat ja kartat

Muita yhteystietoja
Opiskelijaneuvonta
Hakijapalvelut


 

Työhön sijoittuminen

Perustietoa yliopistosta


Viestintä pääaineena antaa mahdollisuuden hakeutua hyvinkin monenlaisiin viestinnän tehtäviin. Oleellista työhön sijoittumisen kannalta on usein se, mihin oppiaineisiin viestinnän opiskelu kytkeytyy eli mitä sivuaineita opiskelija valitsee tutkintoon.

Viestinnän opinnot antavat valmiuksia esimerkiksi seuraaviin työtehtäviin:

  • Työyhteisöjen viestintä, joka kattaa julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen viestintä- ja asiantuntijatehtävät sekä henkilöstöhallinnon yleiset tehtävät. Viestinnän nopea teknistyminen ja tietoyhteiskunnan käytännön sovellukset ovat lisänneet viestinnän asiantuntijoiden tarvetta. Myös suunnittelu- ja johtotehtäviin tarvitaan viestinnän ammattilaisia.
  • Toimitustyö eli journalistiset tehtävät mediaorganisaatioissa. Viestinnän opinnot antavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan ymmärtää suomalaista mediajärjestelmää, julkisuuden toimintamekanismeja ja journalismia. Viestinnän tutkintovaatimuksiin sisältyy jonkin verran käytännönläheistä opetusta. mm. harjoituskursseja, mutta pääpaino on kuitenkin yleisessä ja teoreettisessa opetuksessa.
  • Opetus- ja tutkimustehtävät, joita on tarjolla monentyyppisissä oppilaitoksissa kouluista ja kansalaisopistoista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutkimustehtäviä on saatavilla lähinnä korkeakouluissa, julkishallinnossa ja erilaisissa tutkimuslaitoksissa sekä konsultoinnissa. Myös viestinnän kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä on aikaisempaa enemmän.

Viestinnässä on tehty muutamia selvityksiä laitokselta valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille sekä tyytyväisyydestä opintoihin. mm.

Seppälä K. Viestinnän opiskelijat työmarkkinoilla 1999: Selvitys viestinnän laitokselta 1990-1998 valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitoksen julkaisuja.

Wahlroos J. Viestinnän opiskelijat työmarkkinoilla. Selvitys viestinnän oppiaineesta vuosina 2002–2010
valmistuneiden sijoittumisesta työelämään
Viestinnän tutkimusraportteja 2/2011

Ks. myös oppiaineen englanninkielisestä Media and Global Communication –maisteriohjelmasta valmistuneiden haastatteluja.

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista on tehty vuosien varrella useita sijoittumisselvityksiä, ks. Flamma.

Helsingin yliopiston Urapalvelut seuraa opiskelijoiden sijoittumista työelämään valmistumisvaiheessa tehtävällä opinto- ja työelämäpalautekyselyllä sekä viisi vuotta valmistumisen jälkeen uraseurantakyselyllä. Selvitykset ja tutkimukset löytyvät sekä Urapalveluiden verkkosivuilta että Flammasta. Urapalvelut tarjoaa myös tietoa työ hausta ja avoimista työpaikoista. Se myös järjestää työllistymistä edistävää koulutusta, opastusta ja työtilaisuuksia.