Yhteystiedot

Viestinnän oppiaine kuuluu Sosiaalitieteiden laitokseen

Viestinnän kanslia:
PL 54 (käynti Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 24850
fax 02941 24849

Kanslian aukioloajat
ma-to 10-12 ja 13-14.30

comm-info@helsinki.fi


Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Puh. 0294 1911 (vaihde)

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

 

Työhön sijoittuminen

Perustietoa yliopistosta


Viestintä pääaineena antaa mahdollisuuden hakeutua hyvinkin monenlaisiin viestinnän tehtäviin. Oleellista työhön sijoittumisen kannalta on usein se, mihin oppiaineisiin viestinnän opiskelu kytkeytyy eli mitä sivuaineita opiskelija valitsee tutkintoon.

Viestinnän opinnot antavat valmiuksia esimerkiksi seuraaviin työtehtäviin:

  • Työyhteisöjen viestintä, joka kattaa julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen viestintä- ja asiantuntijatehtävät sekä henkilöstöhallinnon yleiset tehtävät. Viestinnän nopea teknistyminen ja tietoyhteiskunnan käytännön sovellukset ovat lisänneet viestinnän asiantuntijoiden tarvetta. Myös suunnittelu- ja johtotehtäviin tarvitaan viestinnän ammattilaisia.
  • Toimitustyö eli journalistiset tehtävät mediaorganisaatioissa. Viestinnän opinnot antavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan ymmärtää suomalaista mediajärjestelmää, julkisuuden toimintamekanismeja ja journalismia. Viestinnän tutkintovaatimuksiin sisältyy jonkin verran käytännönläheistä opetusta. mm. harjoituskursseja, mutta pääpaino on kuitenkin yleisessä ja teoreettisessa opetuksessa.
  • Opetus- ja tutkimustehtävät, joita on tarjolla monentyyppisissä oppilaitoksissa kouluista ja kansalaisopistoista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutkimustehtäviä on saatavilla lähinnä korkeakouluissa, julkishallinnossa ja erilaisissa tutkimuslaitoksissa sekä konsultoinnissa. Myös viestinnän kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä on aikaisempaa enemmän.

Viestinnässä on tehty muutamia selvityksiä laitokselta valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille sekä tyytyväisyydestä opintoihin. mm.

Seppälä K. Viestinnän opiskelijat työmarkkinoilla 1999: Selvitys viestinnän laitokselta 1990-1998 valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitoksen julkaisuja.

Wahlroos J. Viestinnän opiskelijat työmarkkinoilla. Selvitys viestinnän oppiaineesta vuosina 2002–2010
valmistuneiden sijoittumisesta työelämään
Viestinnän tutkimusraportteja 2/2011

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista on tehty vuosien varrella useita sijoittumisselvityksiä.

Helsingin yliopiston Urapalvelut seuraa opiskelijoiden sijoittumista työelämään valmistumisvaiheessa tehtävällä opinto- ja työelämäpalautekyselyllä sekä viisi vuotta valmistumisen jälkeen uraseurantakyselyllä. Selvitykset ja tutkimukset verkossa sekä Almassa.

Työn hausta ja avoimista työpaikoista ks. Helsingin yliopiston urapalvelut. Urapalvelut tarjoaa työllistymistä edistävää koulutusta, opastusta ja työtilaisuuksia.