Organisaatio Yhteystiedot

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Asiakaspalvelu
viestinta@helsinki.fi
puh. 02941 40814
faksi: 02941 23010

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa

  • yliopiston varainhankinnan kehittämisestä, lahjoitusrahastojen ja tiedesäätiön toiminnan ja päätöksenteon valmistelusta sekä Helsingin yliopiston alumnitoiminnan kehittämisestä ja toimeenpanosta
  • sidosryhmäsuhteiden kehittämisestä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoiteohjelman mukaisesti (alumnit, varainhankinta, metropoliyhteistyö, elinkeinoelämä) ja
    ylimmälle johdolle annettavasta tuesta yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvien asioiden valmistelussa, esittelyssä ja päätösten toimeenpanossa

Henkilöstö 


Lahjoittajasuhteet
Asiakaspalvelu
puh. 02941 21650 tai 050 3112 542

Yhteyspäällikkö
Pia Dolivo
pia.dolivo@helsinki.fi
02941 40815
050 595 1209

Asiamies
Mikko Kotola
mikko.kotola@helsinki.fi
02941 40361 
050 318 5621

Varainhankinnan koordinaattori
Riikka Mäntyniemi
riikka.mantyniemi@helsinki.fi
02941 23478
050 3175 408

Varainhankinnan koordinaattori
Jenni Immanen
jenni.immanen@helsinki.fi
02941 21651
050 448 2644

Lisätietoja lahjoittajasuhteista ja rahastoista

 

Alumnit

Lisätietoja alumnitoiminnasta

Alumniasiamies
Pia Österman
alumniyhdistys@helsinki.fi
pia.osterman@helsinki.fi
02941 22311
040 7248 566

Alumnisihteeri
Jenny Österman
jenny.osterman@helsinki.fi
050 4156798
02941 24494

 

Alumnisuhteet

Alumnikoordinaattori
Tuomo Kauha
tuomo.kauha@helsinki.fi
02941 22802
050 317 5469


Alumnikoordinaattori
Johanna Mäenpää
johanna.maenpaa@helsinki.fi
02941 23731
050 448 0570

 

Lisätietoja alumniyhdistyksestä

Yhteiskuntasuhteet

Projektipäällikkö
Ira Leväaho
ira.levaaho@helsinki.fi
02941 23740
050 5058 152

Asiamies
Tanja Remes
tanja.remes@helsinki.fi
02941 23386
050 415 0286

 

HY 375

ohjelmatuottaja
Paula Arvas
paula.arvas@helsinki.fi
02941 23730
050 4480569  

johdon assistentti
Anna-Liisa Pakkanen
02941 28375
040 527 8403