Organisaatio Yhteystiedot

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Asiakaspalvelu
viestinta@helsinki.fi
puh. (09) 02941 40814
faksi: (09) 02941 23010

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa

  • yliopiston varainhankinnan kehittämisestä, lahjoitusrahastojen ja tiedesäätiön toiminnan ja päätöksenteon valmistelusta sekä Helsingin yliopiston alumnitoiminnan kehittämisestä ja toimeenpanosta
  • sidosryhmäsuhteiden kehittämisestä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoiteohjelman mukaisesti (alumnit, varainhankinta, metropoliyhteistyö, elinkeinoelämä) ja
    ylimmälle johdolle annettavasta tuesta yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvien asioiden valmistelussa, esittelyssä ja päätösten toimeenpanossa

Henkilöstö 


Lahjoittajasuhteet
Asiakaspalvelu
puh. (09) 191 21650 tai 050 3112 542

Yhteyspäällikkö
Pia Dolivo
pia.dolivo@helsinki.fi
(09) 191 21650
050 5951209

Asiamies
Mikko Kotola
mikko.kotola@helsinki.fi
(09) 191 23386 
050 4150 286

Varainhankinnan koordinaattori
Riikka Mäntyniemi
riikka.mantyniemi@helsinki.fi
(09) 191 23478
050 3175 408

Lisätietoja lahjoittajasuhteista ja rahastoista

 

Alumnit

Lisätietoja alumnitoiminnasta

Alumniasiamies
Pia Österman
alumniyhdistys@helsinki.fi
pia.osterman@helsinki.fi
(09) 191 22311
040 7248 566

Alumnikoordinaattori
Riitta Hurmerinta
riitta.hurmerinta@helsinki.fi
(09) 191 22802
050 3175 469

Alumnisihteeri
Riina Hyökki
riina.hyokki@helsinki.fi
(09) 191 24916
050 415 6798

Lisätietoja alumniyhdistyksestä

Yhteiskuntasuhteet

Projektipäällikkö
Ira Leväaho
ira.levaaho@helsinki.fi
050 5058 152

Asiamies
Tanja Remes
tanja.remes@helsinki.fi
(09) 191 23386
050 415 0286