Kontaktuppgifter

Kansliet:
POB 33 (Universitetsgatan 4)
00014 Helsingfors universitet
viestinta@helsinki.fi
tel. (09) 02941 40814
fax: (09) 02941 23010

Kommunikationen stöder verksamheten vid hela universitetet

Kommunikation och samhällsrelationer ansvarar för utvecklingen av hela universitetets kommunikation och för en fungerarande kommunikationen. Arbetet utförs i samarbete med kommunikationsansvariga vid fakulteterna och institutionerna. Enheten har ansvar för universitetets gemensamma interna och externa kommunikation, dess organisationsprofil och visuella profil, pressrelationerna, marknadskommunikationen och tidningarna. Enheten bistår universitetets ledning i främjandet av samhällsrelationer.

Kommunikation och samhällsrelationers uppgift är:

  • att stödja universitetets ledning och genomförandet av strategin
  • att göra universitetet och dess verksamhet känd i enlighet med målprofilen
  • att främja växelverkan mellan universitetet och olika intressegrupper

Kommunikation och samhällsrelationer sköter sitt uppdrag som strategiska funktioner, centraliserade tjänster, campustjänster och projekt.

Aktuellt