Yhteystiedot

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Asiakaspalvelu
viestinta@helsinki.fi
puh. 02941 40814 tai
050 311 2531
faksi: 02941 23010

Flamma

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Helsingin yliopisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

REKISTERIN PITÄJÄ

Helsingin yliopiston viestintä, PL 33 (Yliopistonkatu 4),
00014 Helsingin yliopisto.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilö: Sari Gurney
Vastuuhenkilö: Hannamaija Helander

Helsingin yliopiston viestintä, PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

(09) 191 22342 (Gurney), sari.gurney@helsinki.fi

REKISTERIN NIMI

Liekki-uutiskirje

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Helsingin yliopiston asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä rekisteritietoihin perustuva uutiskirjejakelu.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Järjestelmään rekisteröidään
- Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat
- Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
- Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
- Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei siirretä ulkopuoliseen käyttöön, eikä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot on kerätty Helsingin yliopiston rekistereistä ja kaupallisista osoitetietorekistereistä. Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella. Rekisteriin voi myös liittyä omatoimisesti ja vapaaehtoisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalinen aineisto: rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Rekisteröityneet sidosryhmäkäyttäjät näkevät vain henkilökohtaiset tietonsa, mikä varmistetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tiedot sijaitsevat eTaika Oy:n järjestelmässä ja ylläpitämällä palvelimella. eTaika Oy varmentaa rekisterin tietosuojan ja -turvan.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröityneellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Helsingin yliopiston viestintä
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto