Yhteystiedot

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Asiakaspalvelu
viestinta@helsinki.fi
puh. 02941 40814 tai
050 311 2531
faksi: 02941 23010

Flamma

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden toimialan tehtävänä on

  • tukea yliopiston johtamista ja strategian toteuttamista, yhteisöllisyyden kehittymistä
  • tehdä tunnetuksi yliopistoa ja sen toimintoja tavoitemielikuvan mukaisesti
  • edesauttaa yliopiston ja sen eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta

.