Orilammen kesäkoulu 27.8.-2.9.2012 (5op)

Maisterikoulun opinnot aloitetaan yhteisellä, viikon mittaisella kesäkoululla (5op) Valkealassa Orilammen majalla. Kesäkoulussa tutustutaan laajasti eri tieteenalojen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen. Pääosa viikosta on luentojen kuuntelua, mutta opiskelijat laativat kesäkouluun myös tutkimussuunnitelman tai ideapaperin, joita käsitellään pienryhmissä.

Kesäkoulu on pakollinen osa maisterikoulun opintoja. Kesäkoulu on pyritty sijoittamaan siten, että se ei häiritsisi muita opintoja eli se on yleensä aina ollut elokuun viimeisinä päivinä.

Jokainen kesäkouluun tulija kirjoittaa etukäteen kirjallisen esityksen, jota käsitellään seminaarimuotoisissa pienryhmissä. Mieti millaisiin kysymyksiin kaipaisit pienryhmävetäjiltä vastauksia. Esitys voi olla:

  • gradun / opinnäytteen tutkimussuunnitelma;
  • temaattinen essee, joka käsittelee sitä aihepiiriä, josta tulet kirjoittamaan gradusi / opinnäytteesi tai
  • pohdiskeleva kirjoitus, jossa nostat esille tutkielman aineistoon liittyviä, tutkimusmetodin valintaa käsitteleviä tai esitystapaan liittyviä, tällä hetkellä auki olevia ongelmia, joihin odotat tukea ja osviittaa kommentoijilta.

Kirjallisen esityksen vähimmäispituus on 10 sivua ja sen tekemisessä noudatetaan yleisiä tieteellisten kirjoitelmien, kuten seminaariesitelmien laatimiseen annettuja ohjeita (ohjeet tutkimussuunnitelman ja esseen laatimiseen). Paperin DL on 14.8.2012, jotta opponenteille, ohjaajille ja muille ryhmän jäsenille jää tarpeeksi aikaa lukea paperit läpi.

Kesäkoulun omavastuu on 90 euroa ja maksun DL on maanantai 20.8.2012. Hintaan kuuluu koko viikon majoitus Orilammella ja ruokaa enemmän kuin jaksat syödä! Omavastuu maksetaan tilille: FI22 1660 3000 0777 38, saajaksi merkitään Helsingin yliopisto ja viitteeksi: 99108803

HUOM! llmoittautuminen kesäkouluun päättyy 28.6.2012. Tämän jälkeen ilmoittautumisen voi vielä perua pakottavasta syystä 30.7.2012 asti.

 

Muita kesä- ja talvikouluja

petro


Helsinki Summer School pidetään 7.-23.8.2012 (6 op)

Aleksanteri-instituutti on jälleen tänä vuonna mukana Helsinki Summer School'ssa järjestämässä kurssia "Change and Continuity in Russian and Eastern European Development". Maisterikoulun opiskelijat voivat osallistua kurssille HY:n opiskelijoiden hinnalla. Lisätietoa Helsinki Summer School'n omilta sivuilta.

 

Kansainvälinen kesäkoulu Kilpisjärvellä 7.-14.8.2012 (5 op)

Kilpisjärven kansainvälinen kesäkoulu järjestetään 7.-14.8.2012yhteistyössä Higher School Economicsin (Vysšaja Škola Ekonomiki, Moskova) vertailevan politiikan tutkimuksen laitoksen kanssa. Tarkempi ohjelma tulossa keväällä 2012. Omavastuu 90 maksetaan tilille: 166030-77738, saajaksi merkitään Helsingin yliopisto ja viitteeksi: 99108803. Omavastuun eräpäivä on 13.6.2012.

 

Karjalan kansainvälinen kesäkoulu

Petroskoin valtionyliopiston politiikka- ja sosiaalitieteiden tiedekunta on 25.6.2012 siirtänyt Karjalan kansainvälisen kesäkoulun (ISSK) osaksi Cross-Border Universityä (CBU) ja sanonut irti koordinointisopimuksen tapahtuman perustajan dos. Lassi Heinisen kanssa. Niinpä Aleksanteri-instituutti ei voi osallistua tapahtumaan vuonna 2013 eikä sen jälkeen.

The Faculty of Political and Social sciences of the Petrozavodsk State University has 25 June 2012 decided to move the International Summer School of Karelia (ISSK) as a part of the Cross-Border University (CBU) and decided to discontinue the contract on the coordination of the event with the founder of ISSK, docent Lassi Heininen. This means that the Aleksanteri Institute cannot participate the ISSK in 2013 nor after it.