In years 1999-2009 graduated students from Master's Programme

Name University Thesis
Aalto Reetta HY Rock-yhtye "Leningrad" Venäjän kulttuurihistorian viitekehyksessä (2008)
Ahonen Panu-Tuomas JY Kasvatussosiologinen näkökulma Viron venäjänkielisen vähemmistön integroitumiseen (2003)
Alajoutsijärvi Arto JY "Ja ne vuoden -96 rahat on saatu" Jouset ja jousiverot Lapin pogostain alueella vuoteen 1597 (2004)
Ala-Könni Satu JY Uusiutuvat energianlähteet Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä pienvesivoima Karjalan tasavallassa ja Leningradin alueella (2008)
Alaluusua Hannakaisa JY Uusvanhaa propagandaa - Tshetshenian toinen sota internetissä syksyllä 2000 (2002)
Alhola Salla HKKK Yritysten välinen elektroninen kauppa ja toimintamallit - nykytila-analyysi ja tulevaisuuden skenaariot (2000)
Alt Eine OY "Jälleen liehuu osaston lippu..." Juhlaperinteen muutos ja jatkuvuus strojotrjadin matkalla Venäjällä kesällä 2002 (2003)
Annala Merja LaY Venäläisen osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi ja sen verotus (2000)
Anttila Minna HY The Role of the Latvian Planning Regions in National Regional Development Policy Implementation and European Union Structural Funds Management (2004)
Arola Anni JY Myötäilyä ja jälkiviisasta kritiikkiä. I. M. Maiskin muistelmat 1920 - 40-lukujen neuvostoulkopolitiikan tulkkina (2003)
Arola Niko HY Profeetan kotiinpaluu: Alexandr Solzhenitsynin paluu Venäjälle 1994 ja hänen yhteiskunnallisen sanomansa saama vastaanotto (2002)
Aura Paula HY Miten löikään venäläinen sydän kuullessaan sanan Isänmaa-2000-luvun alun venäläisten poliittisten puolueiden kielestä (2007)
Doulos Andreas HY President vs. Parliament: elite struggle in the attempt to privatise Russia (2006)
Elo Piia TY Minne vie Venäjän tie? Demokratiaa ja autoritariaa - kaksoisanalyysi vaaleista Putinin aikana (2004)

Eräpohja Mikko

VY Industrial property rights and the protection of trade secrets in the Russian federation (2005)
Frilander Kaari JY Venäläisten taiteilijoiden matkat Imatralle 1809-1917 (2001)
Haapaniemi Mira TaY Kulttuurisukellus kaupalliseen venäjään - venäläinen puhekulttuuri liikevenäjän oppikirjoissa (2003)
Haimelin Kaisa HY Kulttuurienvälisen kompetenssin vaikutus osaamisen siirtymiseen Tacis-hankkeissa (2008)
Hakulinen Pauliina TaY Kestävätkö vaihtotaseet? - 10 Keski- ja Itä-Euroopan maata (2004)
Hampunen Laura HY Latvian venäjänkielisen vähemmistön asemasta käyty keskustelu (2008)
Hannola Heli VY Ulkomaisen sijoittajan asema Venäjällä (2008)
Hannula Milla HY Venäjän uralilaiset kansat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (2001)
Hannuksela Riina TY Taiteilija modernin kriisissä. Kriisitematiikka venäläisen symbolistin Andrey Belyin (1880-1934) kulttuurifilosofissa esseissä (2006)
Hanski Laura JoY "SE ON MINUN ALA JA MINUN TULEVAISUUDEN KIELI" - Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät (2003)
Hassinen Riitta KY Sairaanhoitaja diabetesta sairastavan potilaan hoidon ohjaajana Sortavalan alueella (2002)
Hast Susanna (ent. Laiho) LY Venäjän kuvaukset Euroopan Unionin identiteettipolitiikassa. Diskurssianalyysi Cris Pattenin, Romano Prodin ja Javier Solanan puheista. (2004)
Hatakka Jari JoY Suomen lähettiläiden raportoimat tiedot Latvian ja Neuvostoliiton ulkopoliittisista suhteista 1924-1932 (2000)
Hatakka Tarja
(ent. Kauppila)
JY Inflation and exchange rate regimes in transition economies (2000)
Heikkilä Katja TaY Suomen ulkomaalaislainsäädännön kehittyminen 1862–1938
ja ulkomaalaiskysymys eduskunnassa. (2005)
Heiniö Noora TuKKK Vesi- ja viemäröintialan ympäristöanalyysi Pietarin alueella (2000)
Heinonen Anu HY Nuori Latvia - nuori usko. Tapaustutkimus eräiden Latvian yliopiston humanistiopiskelijoiden maailmankuvan uskonnollisesta ulottuvuudesta (2001)
Heiska Kati JY "Valtiota on vaikea ymmärtää..." Tapaustutkimus kansalaisyhteiskuntasuhteista Pietarin katulapsisektorilla (2003)
Heiskala Tuire HSE Venäläisen tilintarkastuksen erityispiirteet verrattuna länsimaiseen käytäntöön
Helin Saija TaY ympäristöpolitiikka
Heliste Piia HKKK Foreign Direct Investment in the Vyborg District - A Multiple Investor Study of a Single Investment Target (2000)
Herrala Meri HY Ooppera sensuurissa. Vano Muradelin Suuri ystävyys Neuvostoliiton kulttuurielinten tarkastuksessa vuonna 1948 (2002)

Hersteinsdóttir-Hölttä Áslaug

HY Analiz identičnosti russkojazyčnogo naselenija Èstonii v gazette “Molodež Èstonii” v 2003 g. (2008)
Holmala Maarit JY Razvitie komp’uternoj leksiki v russkom azyke i leksikograficeskij analiz komp’uternyh slovarej / Ana Helin Развитие компьютерной лексики в русском языке и лексикографический анализ компьютерных словарей (2000)
Hornamo Petri JY Neuvostoviro opposition tiellä. Näkökulmia demokratian esteistä ja sen palauttamisen vaikeuksista (2001)
Huilaja Anna HY The Margin of Appreciation and the European Court of Human Rights: Case Law relating to the Latvian Nationality Problem (2008)
Hurskainen Sanna TaY Upotreblenie predloga na s vinitel'nym padezom v sovremennom russkom azyke (2006)
Huhtahaara-Salo Katja OY Kapitalisti oli väärällä asialla, mutta meidän asiamme on oikea! Subjektipositiot ja niiden väliset valtasuhteet V.I. Leninin puheessa poliittisesta valistustyöstä ja opetuksesta valistusasiain kansankomissariaatille v. 1921 (2001)
Huuskonen Minttu TY Venäläinen rauhanturvaaminen Tadzhikistanin sisällissodassa (2008)
Hyytiäinen Hanna JoY Kansakunnan rakentuminen ja Venäjän kansallisvaltioidentiteetti: identiteetin esitys Moscow Diary-lehdess (2003)
Härkönen Ulla JY Putinin retoriikan geopolitiikka terrorismin vastaisen sodan aikakaudella (2005)
Häyrynen Nina TaY TAPAUS KURSK. Turvallisuuskäsitykset ja ympäristöuhka ydinsukellusveneonnettomuutta koskevassa julkisessa keskustelussa Venäjällä (2001)
Iivari Heidi TaY Idän ja lännen rajalla. Semioottista tulkintaa Suomen ja Viron 1990-luvun kirjallisuudesta. (2002)
Jantunen Anna HY Hautamuistomerkit Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaalla 1743-2003 (2009)
Jenu Katja-Pia HY Kiinan ja Neuvostoliiton suhteiden normalisoitumiskehitys 1979-1989 (2003)
Jokinen Heidi TuKKK The Frozen Food Distribution in Poland, Focusing on Warsaw and Krakow Areas (2000)
Juoperi Satu TaY

"Где же Дом" - Анализ нарративного интервью с ингерманландским финном-репатриантом, "Missä se koti on?" -Analyysi inkerinsuomalaisen paluumuuttujan narratiivisesta haastattelusta (2008)

Jutila Henri JoY Towards a Monoethnic State. Ethnic Minorities in Poland from the End of the Second World War Until Present (2001)
Jutila Matti LY Latvian vähemmistöpolitiikan muotoutuminen kansainvälisessä kontekstissa (2003)
Juuti Helmi TuKKK Strategic alternatives in mature industrial service markets : case: KONE Elevators & Escalators in France (2003)
Jähi Tia LTY  
Jäppinen Maija HY Perhekeskeisyyden ja feminismin ristipaineessa. Kuva parisuhdeväkivällasta udmurtialaisessa naisten kriisikeskuksessa (2006)
Järvinen Jouni HY Kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon suhteet Tshekkoslovakiassa ennen vuoden 1989 vallankumousta (2002)
Kainu Markus TY Julkisen tulonsiirtojärjestelmän köyhyysvaikutukset Moldovassa vuosina 2001 ja 2004 (2008)
Kaisto Virpi JoY Vestnik Novoj Literatury -kirjallisuuslehti ja sen tekijät. Pietarilaisen underground-kirjallisuuden ja samizdatin historia lehden kannalta. (2005)
Kallio Hanna-Mari (ent. Lampinen) JY Ulkopoliittinen keskustelu kansallisen identiteetin vahvistajana: analyysi venäläisistä Kosovon sotaa koskevista kannanotoista kriittisen geopolitiikan näkökulmasta (2001)
Kalliomaa Heli JY Suomalaisten tapahtumanimitysten vastineettoman sanaston välittäminen venäjänkielisissä matkailuesitteissä (2002)
Kansikas Suvi HY Kreml päätti, vai Tamminiemi?
Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana (2004)
Kantola Maria LaY Venäjän energiaturvallisuusdiskurssi ja sen vaikutukset Venäjän ja EU:n energiasuhteisiin (2008)
Kapanen Liia HY Tiedon merkitys viron- ja venäjänkielisten maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan (2008)
Karjalainen Sonja JY  
Karmala Jussi TaY Kokeellinen lähiö Invalidovna osana sosialistisen Tsekkoslovakian asuinrakennuspolitiikkaa Prahassa 1959-65 (2004)
Kaskinen Niina JoY Maahanmuuttajien arki, suhdeverkostot ja kotiutuminen. Tapaustutkimus Pohjois-Karjalassa asuvien venäläisten maahanmuuttajien kotiutumisesta sekä arjen ja suhdeverkostojen muutoksesta (2000)
Kauppila-Suomäki Henna TY ”Tällä hetkellä ei ole paljon mahdollisuutta kuin siivoan työtä”
Venäjänkielisten ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kokemuksia asemastaan ja
mahdollisuuksistaan suomalaisilla työmarkkinoilla (2008)
Kepponen Johanna TaY Koneiden ja laitteiden yleiskieliset merkitykset suomeksi ja venäjäksi: Terminologinen sanastotyö kääntämisen tukena (2002)
Kesseli Katja (ent. Karvonen) HY Pääkaupunkiseudun sosiaalisen rakenteen ja tuloerojen muutos vuodesta 1990 vuoteen 1995 (2003)
Kitaigorodski Marina HY Venäjän poliittiset puolueet - puolueita vai poliittisia klubeja. Venäjän puolueiden institutionalisoitumisen tarkastelua Jablokon tapausesimerkin kautta. (2006)
Kivimäki Pauli VY Suomesta Venäjällä tehtävien suorien sijoitusten rahoituksen verovaikutukset (2008)
Koikkalainen Anna HY Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit
Puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa. (2005)
Koikkalainen Kirsi HY Liikunta naisten vapaa-ajan harrastuksena Suomessa ja Virossa (2003)
Koivunen Pia TaY Uuden maailman lähettiläät - Komsomolin agitaatio ja propagandan uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan utopioiden valossa 1928 - 1932 (2006)
Komulainen Anna HKKK Finnish Service Companies' Internationalisation into Estonia. Motives, operations and challenges of the changing environment (2006)
Korkalainen Taru OY "Karjalan vapauttamishengessä ja ryssän vihassa", Suomalaisten toiminta ja osallisuus Karjalan kansannousussa vuosina 1921-1922 (2007)
Korpinen Pia HY EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikan ympäristönäkökulma ja sen vaihtoehto (2002)
Korppoo Anna TaY Barriers to joint implementation projects in Russia. Lessons learnt from the Activities Implemented Jointly pilot phase (2002)
Kortelainen Sonja JoY МИР ГЛАЗАМИ РУССКИХ РЭППЕРОВ Тематический анализ русских рэп-текстов начала 2000-х годов (2007)
Korteniemi Eeva JY Demokratia Putinin retoriikassa (2007)
Koskelainen Laura HY Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja DDR:n evankelisten kirkkojen väliset suhteet vuosina 1969-1983 (2002)
Kosonen Tuija KY Sairaanhoitaja diabetesta sairastavan potilaan hoidon ohjaajana Sortavalan alueella (2001)
Kuhanen Lari JY Mlodziez Wszechpolska - Puolan ja Jumalan puolella Nationalistinen nuorisojärjestö vuosituhannen vaihteen Puolassa (2002)
Kuhmonen Anna KY Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittäminen (2007)
Kujala Mika TY «Особенности национальных торговых переговоров»
Российские торговые переговоры и русский переговорщик с точки зрения финляндских коммерсантов (2007)
Kulmala Meri HY Russkij mat - venäjän kielen rivoudet (2001)
Kullberg Anssi JY Kaukasia geopoliittisen toiminnan näyttämönä. Kaukasian alueen geopoliittista tarkastelua läntisten, venäläisten, turkkilaisten ja iranilaisten intressien ristipaineessa (2003)
Kumpulainen Mika KY Pitkärantalaisten (Karjalan tasavalta) seitsemäsluokkalaisten päihteettömyyden oppiminen (2003)
Kuokka Maria TY Izvestijan puhetavat vuoden 2003 duuman vaalien aikaan - poliittisen luottamuksen teorian näkökulma (2007)
Kupari Niko JY Vuoden 1998 valuuttakurssikriisi Venäjällä ja vertailu vuoden 1997 Aasian kriisiin (2001)
Kurvinen Mia OY Greif mit beiden Händen! Saksan hallinto- ja talouspolitiikka miehitetyssä Virossa syksystä 1941 kevääseen 1942 (2001)
Kärkkäinen Anniina TaY Venäjän federaation poliittisen järjestelmän demokraattisuus (2003)
Kärkkäinen Kaisa HY Nationaalinen retoriikka nyky-Puolassa - parlamenttivaalit 2005 (2007)
Laatikainen Nina (os. Tervo) OY Venäjän 1917 maaliskuun vallankumouksen aiheuttamat reaktiot (2006)
Lahikainen Katja (ent. Niskanen) VY Pk-yritysten kansainvälistyminen. Esim. eteläsavolaisten yritysten Venäjän operaatiot
Lassila Jussi JY Etnisen symboliikan muutos - Juri Lotmanin semioottisen metodin sovelluksia venäjänkielisessä lehdistödiskurssissa Virossa vuosina 1989 ja 1990 (2002)
Lehtinen Anikó HY Unkarilainen salamitaktiikka. Unkarin kommunistisen puolueen taktiikka Unkarin pienviljelijäpuolueen vallan murtamiseksi vuosina 1946-1947. (2002)
Lehtola Katariina (ent. Lilja) LaY Osakkaan yhtiöoikeudellinen vastuu ja varallisuusoikeudet venäläisessä rajavastuuyhtiössä (2000)
Lehtonen Suvi TY Proosaa, politiikkaa, pieniä ihmisiä. Kulttuurisemioottinen luenta Venäjän transitioajan kertomuksista "Old Hasan's Pipe" (Fazil Iskander), "Our Crowd" (Ljudmila Petruševskaja), "Peters" (Tatjana Tolstaja) ja "Mid-Game" (Viktor Pelevin) (2001)
Leino Tuomas HKKK Venäläisten pörssiyritysten läpinäkyvyys vuonna 2002. Tarkastelu Internet-sijoittajaviestinnän avulla (2003)
Leppämäki Henna HY "MURHAAJAT LAINEILLA ": Aborttilaiva-tapaus puolalaisen aborttikeskustelun kansallisten erityispiirteiden ilmentäjänä (2006)
Leskinen Anni Riikka JY Kak ryba v vode ili kak ryba na sushe? Dve modeli adaptacii k finskoj kul'ture (Kuin kala vedessä vai kuin kala kuivalla maalla? Kaksi mallia sopeutumisesta suomalaiseen kulttuuriin) (2005)
Lihavainen Kirsi TuKKK Alkoholijuoman ja -brandin valinta. Pietarilaisia päätöksentekijöitä. (2002)
Lilja Harri OY Computer Based Geomorphological Interpretation of Telsiai Area, Lithuania (2002)
Linden-Lamoreux Pia ÅA Vägen till Pavel Korin : en fallstudie om svårigheten i att tolka 1900-talets ryska konsthistorieskrivnin (2005)
Linkosalmi Anni LTY Läpinäkyvyys venäläisissä pörssiyhtiöissä / yhtiöiden Internetissä julkaisema informaatio (2006)
Lintala Jonna JY "Keisarillisesta hovista - Wirallisesti" Suomalaisten sanomalehtien hallitsijauutisointi ensimmäisellä sortokaudella (2003)
Logrén Johanna HY Ympäristötietoisuuden sosiaaliset ja kulttuuriset ehdot - tapaustutkimus Jaroslavl (2002)
Lohiniva Anja-Miina HY Työ, sukupuoli ja muutos : vertaileva tutkimus pietarilaisen koneteollisuuden yrityksen neuvostosukupolven naisista ja miehistä tämän päivän Venäjällä (2006)
Lukin Kimberly TY Venäläisten käyttämät tietoverkkosodankäynnin menetelmät (2007)
Lyytikäinen Laura OY "Olkoon pojat rationaalisia, julmia, rohkeita ja tulkoon tytöistä helliä, lempeitä, kauniita ja huolehtivaisia". Sukupuolisopimus ja tasa-arvo arkangelilaisten yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 2007 (2008)
Lähdetluoma Tanja   Sposoby peredaci finskih sloznyh slov v russkom jazyke (na materiale ekonomiceskoj leksiki) (2000)
Löppönen Petteri OY Organisaatiomuutosprosessin johtaminen yrityksen keskijohdon kokemana ja organisaation arvojen painotukset muutoksen eri vaiheissa. Case: Sokos Hotel Viru (2008)
Löyttyjärvi Sara TaY Kaksi kieltä - kaksi kansaa? Kielikysymys ja kansallinen
identiteetti Ukrainassa (2003)
Mantsinen Kaisa HY Mitkä ovat Unkarin suurimmat ympäristöongelmat ja mikä taho ne määrittää? (2002)
Marjamaa Reeta HY Rauha maan päälle - tsekkoslovakialaisen Paceminterris-järjestön julkisuuskuva vuosina 1917-1978 (2008)
Matilainen Anna-Maija LY Osakkeenomistajat ja vallankäyttö venäläisessä osakeyhtiössä (2000)
Mattinen Erkka TY Poliittinen kulttuuri - taakka vai mahdollisuus? Analyysi poliittisen kulttuurin käsitteestä Nicolai N. Petron ja Stephen Whiten teoksissa (2001)
Moukola Maria TuKKK The Frozen Food Distribution in Poland, Focusing on Warsaw and Krakow Areas (2000)
Murto Pekka LY Länsimaisen ja venäläisen sodan kuvan muutoksen vertailu kylmän sodan jälkeen. (2006)
Mykkänen Kai HY Veronkierron vaikutus tuloveron tuottoon verojärjestelmän muuttuessa (2006)
Mäenpää Mirja HY Ledi Makbet Mcenskogo uezda, Dmitrij Dmitrijevic Sostakovicin oopperan vastaanotto Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa vuosina 1935-1936. (2005)
Mäkimantila Hanna LY Venäjän identiteetti - eurooppalainen vai aasialainen valtakunta (2001)
Mölsä Jukka HY Miten Rasputinin eläm ja kuolema uutisoitiin eräissä suomalaisissa, ruotsalaisissa ja englantilaisissa lehdissä (2005)
Niskanen Katja   Pk-yritysten kansainvälistyminen : esimerkkinä eteläsavolaisten yritysten Venäjän operaatiot
(1999)
Nisonen Riikka TaY Jaetun maailman tiedemiehet. Emigraatio ja maanpakolaisuus sosialistisesta Tshekkoslovakiasta vuosien 1948 ja 1968 tapahtumien yhteydessä (2003)
Nurmi Hanna HY Venäjän aluehallinnollinen jako - keskeisimmät termit ja käsitteet (2002)
Nyman Ann-Sofie ÅA Vägval och arv -ryskspråkiga protester under övergången till självständighet i det forna Sovjetunionen (2000)
Oiva Mila TY Unikuvia puolalaisuudesta : 1970-luvun marginaalinen puolalaiskansallinen omakuva Sennik polski -näytelmän esittämänä. (2004)
Ollila Paula HY Venäjä-kuva Suomen kylmän sodan jälksein turvallisuuspolitiikan motiivina (2008)
Ollus Simon-Erik HY Law and Order - Some Impacts of Introducing a Law Enforcement Mechanism on Growth in Predatory Economies. (2005)
Oravainen Anne HSE Tulojen kotiuttaminen venäläisestä tytäryhtiöstä (2008)
Paanukoski Yegor HY Russian-European energy policy: today and tomorrow (2005)
Pajunen Kirsi JoY Datshan ja aputalouden merkitys transitio-olosuhteissa Perin puutarhaosuuskunnassa, havaintoja 2000-luvun alun vuosilta (2008)
Paljakka Laura (ent. Korell) JoY Venäjän kielen muuttunut asema Liettuassa: Venäläisten opiskelijoiden kielenkäyttö ja asenteet (2000)
Pankka Reijo JoY Digitaalisen fotogrammetrian menetelmien vertailua puustotunnusten estimoinnissa (2007)
Parikka Anna TuKKK Jälleenmyyjien tyytyväisyys yrityksen idän liiketoiminnassa
Pasanen Jukka HKKK Rakennuseristeiden vienti Venäjälle. Kohdeyritysten organisaatiorakenne ja yksiköiden vastuut eri vientikanavien sopimussuhteissa (2003)
Paukkala Johanna HY Ympäristöliikkeen kehitys 1980-luvun Tsekkoslovakiassa (2008)
Pelto Elina TuKKK Suomalaisen pakatun veden menestymisen mahdollisuudet Pietarin markkinoilla (2002)
Peltola Sari   Anglicisms in Kommersant : ways of transferring English words into Russian text, and lexical analysis of loanword (2003)
Peltonen Hanna LTY Pietarilaiset naisjohtajat siirtymätalouden murroksessa (2004)
Pennonen Annina TaY "Hihat heilumaan valistuksen vainioilla". Suomenkielinen poliittinen valistustyö Leningradissa ja Leningradin läänissä 1921-1927 (2004)
Pennanen Janne VY Presidentin ulkopoliittinen toimivalta: tarkastelukohteena 1990-luvun muutokset (2001)
Peuranen Petteri JY Memorial’nye nazvania v toponimike Bratislavy: nazvania pamatnyh s XIX veka do nasih dnej (2002)
Piattoeva Nelli OY Russain education in transition towards democracy - future teachers' perspective (2003)
Pihlflyckt Katarina HY Kulturföreningar som brobryggare: Finska kontakter till Estland 1988-1991 (2008)
Piispa Lauri TY Sentimentaalinen marssi: sukupolvikokemukset 1960-luvun neuvostoelokuvassa: esimerkkeinä elokuvat olen 20-vuotias (1962), Heinäkuun sade (1966), Siivet (1966) ja Valko-Venäjän asema (1970) (2005)
Pulliainen Mira (ent. Tirronen) JoY "Mir glazami rebjonka. Povest´ Borisa Pasternaka "Detstvo Ljuvers" (2000)
Purssila Larissa TY «Стандартная и нестандартная». Naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä (2008)
Pylväs Janne JY Neuvostoliiton kansanedustajien kongressivaalit osana maan demokratisoitumisprosessia keväällä 1989 (2000)
Pyykkönen Salla HY Äiti-Venäjän toivoista isänmaan palvelijoiksi. Venäläisiin ja suomalaisiin opiskelijajärjestöihin liittyvien ymmärrysyksiköiden tarkastelua venäläis-suomalaista sanastoa varten. (2007)
Pöyhönen Simo JY !Any society That is Alive Is a Society with a History". Reunamerkintöjä antipolitiikasta ja Vaclav Havelin poliittisesta ajattelusta. (2008)
Rantala Milla HY Pankkikilpailun vaikutus luoton kohdentumisen tehokkuuteen siirtymätalouksissa (2001)
Rantala Merja (ent. Romppanen) TY Kunniavelka maksettu? Inkerinsuomalaisten paluumuutto tavallista siirtolaisuutta? (2003)
Rappu Elisabeth (ent. Koivisto) TY Образ ингерманландцев и Ингерманландии в российских
центральных и региональных газетах в 1991-2007 гг. (2008)
Rautanen Minna HY Образ А. А. Блока в воспоминаниях Зинаиды иппиус ”Живые лица” (2008)
Ravea Jukka VY Bases of Taxation System of the Russian Federation (2008)
Rekola Aino JY Paikallisin voimavaroin kohti kestävyyttä: valtaistumisen mahdollisuudet ja reunaehdot luoteisvenäläisessä metsäkylässä (2006)
Remsu Katja (ent. Ylätalo) TaY Toimittajana Venäjän Karjalassa. Länsijournalismin ihanteet & neuvostoprofessionalismin perinteet. (2002)
Rinne Maija HKKK Jukos suomalaisessa talousuutisoinnissa (2006)
Rämö Rauno OY Lasaretinsaari Oulun kaupungin historiassa (2001)
Saari Kirsikka HY "Täytyy pukeutua puhtaasti ja hyvin, siististi ja kauniisti" - Keskustelu pukeutumisen ja ulkonäön uudistamisesta ja normeista Neuvostoliitossa 1923-1928 (2001)
Saarinen Mari (ent. Lehtonen) JY Obraz sovremennyh russkih v predstavlenijah finnov i amerikancev (na materiale spravochnikov po kommunikativnomu povedeniju) (2000)
Salmenniemi Suvi-Tuulia TaY Jatkuvuuden ja koherenssin rakentuminen pietarilaisten naisten omaelämäkerroissa (2000)
Sarikoski Noora TaY Venäläisten ja suomalaisten yritysten kotisivujen vertailua tekstilajiteorian näkökulmasta (2008)
Sarta Katri TaY Tsekin ja Slovakian ympäristöarvot muutoksessa : Euroopan unionin ehdollistamispolitiikan oikeutuksen tarkastelua (2003)
Schmandt Maria TY "OPERAATIO SUSIEN METSÄSTYS" - Metafora-analyysi Tshetshenian sodan uutisoinnista Izvestija- ja Ogonek-lehdissä (2003)
Seppälä Mikko-Olavi HY Opettajien sota. Inkerin väliaikainen hoitokunta ja inkerinsuomalaisten kansallinen indentiteetti 1919 (2000)
Sinkkonen Marko HY Tuotantotavan ja -paikan vaikutukset Helsingissä kulutettavan rukiin energiataseeseen (2001)
Sireeni Maaria HY Metalliteollisuus ja neuvostokauppa - korporatismi ulkomaankauppapolitiikassa sotakorvauskaudella (2007)
Sjöblom Jenni (ent. Paranko) TuKKK Balanced scorecard in Russian business environment - Case Vena Brewery (2000)
Sjögren Inka TY Sovremennyj russkij sleng: slovoobrazovatel'nyj i tematiceskij analiz (2000)
Suominen Karina HY Hebidja Ten, Pyhän Muistomerkin politiikka ja nenetsien etnisyys. (2002)
Suoninen Virpi JoY Päästökauppalain kustannustehokkuus? (2006)
Taavo Päivi LY Sosiaalinen oppiminen kansainvälisessä yhteistyössä: esimerkkitapauksena Lapin ja Muursmanskin alueen välinen ympäristöyhteistyö. (2007)
Tamminen Tanja TaY Albania tiedon ja vallan verkostoissa - foucault'lainen analyysi epänormaaliuden konstruktiosta (2001)
Teikola Natalia TaY In search for a Russian knowledge worker (2004)
Tikkanen Kirsi (ent. Alanen) TaY Sposoby peredaci finskih sloznyh slov v russkom jazyke (na materiale ekonomiceskoj leksiki) (2006)
Toivola Tiina KY YHTEISTYÖTÄ YHTEISTYÖHÖN: STEP – sosiaali- ja terveysalan lähialueportaali (2005)
Tolonen Eeva TaY Venäläisen kaunokirjallisuuden tuntemus osana venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijoiden kulttuurista kompetenssia (2002)
Toukomaa Tiina (ent. Kanjovski) HY Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveys- ja sairauskäsitykset sekä suhtautuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon (2001)
Tuomarmäki Meea TaY Venäjän kieli Euroopan unionissa (2000)
Tuomisalo Tomi HY Kokoomus, Kekkonen ja NKP:n luottamus. Kansallisen Kokoomuksen toiminta hallitusaseman saavuttamiseksi 1969-1981 (2006)
Tuulinen Tanja HY Tokaimura - Loviisa Neva: Etusivun ympäristöuutisia. Suomen ja Venäjän ympäristönsuojelukulttuurit eräiden sanomalehtien sivuilla lokakuussa 1999. (2002)
Turunen Jaakko HY Semiotics of Democracy. Language legislation explaining Slovakian democracy (2008)
Tähtinen Teppo JoY Neuvostoliiton rooli SKP:n politiikassa Tshekkoslovakian miehityksen alkuaikoina (2003)
Utunen Tuuli JY Avoimuuden airueena. Amnesty Internationalin näkemys Neuvostoliiton ihmisoikeustilanteesta 1970-luvulta perestroikan alkuun (2007)
Vahtra Peeter TuKKK Kansainvälinen liiketoiminta, itäkauppa (2002)
Valtonen Maare JY Taloushistoriallinen tutkimus Itä-Suomen rautateollisuudesta (2003)
Vauhkonen Mikko HY Venäläinen politiikka metaforien prisman läpi : Tutkimus vuoden 2003 vaalien kampanjasta (2005)
Vepsäläinen Seppo HY Virolaisten liittyminen Saksan alaisiin aseellisiin joukkoihin kesästä 1941 kesään 1942 mennessä -
historiallis-poliittiset syyt ja virolaisten mielipiteet (2007)
Vieruaho Teemu VY Arvopaperikauppa elinkeinotoimintana (2001)
Viinikainen Katrin (ent. Näppi) JY Osobennosti obsenia v finsko-russkih, finskih i russkih sem'ah v Finlandii (2001)
Viinikka Kai VY Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinointimahdollisuudet Venäjällä - analyysi Gefilus-tuotteiden markkinointimahdollisuuksista Pietarissa. (2004)
Viinikkala Juha OY Tytäryhtiön rooli ja kontrollointi vähittäisketjun kansainvälistymisessä. Case: SOK:n marketketju Baltiassa (2005)
Viljanen Elina HY Neuvostoliiton virallinen musiikkifilosofian/estetiikan kehitys Stalinin jälkeisessä Neuvostoliitossa (2005)
Vilokki Juho JY Venäläisten maahanmuuttajien työllistyminen (2006)
Virtasalo Iiris TY Tyyliä ja korkeutta! Kaupunkisuunnittelua koskeva lehtikirjoittelu 1909-1913 Viron kansallisten tavoitteiden kuvastajana. (2005)
Voho Kaisa (ent. Herva) HY Venäjän omakuva ulkopoliittisessa diskurssissa (2002)
Voipio Pieta HY Komiikan tasot Péter Bacsón elokuvassa Avaintodistaja (2002)
Vuojolainen Antti TY Neptunuksen soturit : suomalaisten merisotilaiden initiaatiotavoista (2001)
Vuorenmaa Pauliina VY The sales channel strategies of finnish building material manufacturers for entering Russian market (2006)
Vuorio Outi (ent. Kinnunen) TuKKK Mobility of Information Technology Labour. Emphasis on Polish, Estonian and Lativan labour of future (2000)
Vähä Petri TaY Tervetuloa Neuvostoliittoon! Aeroflotin ja Intouristin ulkomaille suuntaama matkailumainonta vuosina 1959-1984 (2001)
Väisänen Mervi LY Ympäristöjärjestöjen toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet. Tapauksia Murmanskin ja Arkangelin alueilta. (2004)
Wacklin Jussi HY Kääntyminen itään, Euraasialainen nationalismi Venäjän ideana N. S. Trubetskoin ajattelussa 1920-luvulla (2001)
Wickström Carita JoY Vastapuolta arvottava nimeämisstrategia venäläis-lehdistössä ennen toisen Tšetšenian sodan alkua (2002)
Äijälä Susanna HY Metsän abioottiset taudit - käsite ilman tarkoitetta? Termityön teorian soveltaminen kääntämiseen liittyvään sanastotyöhön (2003)
Øverland Kjersti HY The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party's unrealistic agricultural economic plans in the late 1950s (2003)