viexpert

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulu on yliopistojen muodostama verkosto, jossa mukana ovat seuraavat yliopistot:

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto

Svenska handelshögskolan

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi

Tervetuloa VIExpert sivuille!

 

Uusilta sivuilta löytyy enemmän tietoa seminaareista ja tapatumista VIExpertissä.

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulu on kahdentoista suomalaisen yliopiston yhteistyössä toteuttama Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijaopinnot (=VIExpert).

VIExpertiä koordinoi Helsingin yliopiston erillislaitos Aleksanteri-instituutti, joka palvelee Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Yliopistoverkoston maisterikoulu on toiminut vuodesta 1998 alkaen.

VIExpertin vahvuus on valtakunnallisuudessa, kattavuudessa ja monitieteisyydessä. Opintoihin voivat hakea useiden eri alojen opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa (ks. Ohjelmaan hakemisesta). VIExpertiin hyväksymisen jälkeen opiskelija jatkaa oman laitoksensa ja yliopistonsa opiskelijana.

Opintojen aikana VIExperttiläiset vahvistavat tutkimustietojaan ja -taitojaan Venäjän ja Itä-Euroopan alueella. Opiskelijat verkostoituvat Venäjän ja Itä-Euroopan monitieteiseen yhteisöön tutustuen uusiin ja tuleviin kollegoihin, luennoitsijoihin, tutkijoihin ja työelämän vaikuttajiin. Samalla opiskelijat saavat myös ajankohtaista tietoa työelämästä ja mahdollisuuksista toimia eri alojen VIE-alueen asiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä.

 

 

vostok