Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto VERIFIN - Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 
Kansallinen viranomainen
VERIFIN:
Yhteystiedot:
Toimisto:
A.I. Virtasen Aukio 1 (PL 55)
Kemian laitos
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50443
fax (09) 191 50438
Sähköposti (yleinen)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 Physicum

VERIFIN on Kemiallisen aseen kieltosopimuksen määrittelemä kansallinen viranomainen Suomessa. VERIFINin viranomaistehtäviin kuuluvat Kieltosopimusta koskevien tietojen toimittaminen yrityksille ja viranomaisille. Sopimuksen edellyttämien tietojen kerääminen Suomen kemianteollisuudelta, kansallisten ilmoitusten valmistaminen OPCW:lle sekä toimiminen saattajana Suomessa tehtävissä OPCW:n määräämissä tarkastuksissa ovat myös VERIFINin viranomaistehtäviä.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen ylin toimeenpanoelin Suomessa on Ulkoasiainministeriö.

Jotkut viranomaistoiminnot on jaettu:


VERIFINin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskusjärjestöä (OPCW). Tätä tukea VERIFIN on antanut osallistumalla OPCW:n toimeenpanevan neuvoston (Executive Council) ja tieteellisen neuvoa antavan elimen (Scientific Advisory board) toimintaan. VERIFIN on toiminut OPCW:n analyyttisen tietokannan arviointiryhmässä sekä toiminut OPCW:n järjestämien luotettavuuskokeiden tulosten arvioijana. VERIFIN on myös osallistunut OPCW:n asevalvontaan osallistuvien tarkastajien kouluttamiseen.