Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto VERIFIN - Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 
Toiminta
VERIFIN:
Yhteystiedot:
Toimisto:
A.I. Virtasen Aukio 1 (PL 55)
Kemian laitos
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50443
fax (09) 191 50438
Sähköposti (yleinen)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 Chemicum

VERIFINin tehtävänä on:

  • Tutkimus ja jatkokoulutuksen antaminen.
  • Toimia ulkoasiainministeriön määräämänä Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena sekä suorittaa muut ulkoasiainministeriön määräämät tehtävät.
  • Kehittää näytteenkäsittely- ja analysointimenetelmiä Kemiallisen aseen kieltosopimuksessa mainituille yhdisteille.
  • Kouluttaa kehittyvien maiden tutkijoille Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskeinen sisältö, valvonta ja kiellettyjen yhdisteiden tunnistaminen erilaisista näytematriiseista.
  • Avustaa kansainvälistä kemiallisen aseen kieltöjärjestöä (OPCW) sekä Yhdistyneitä kansakuntia (YK).