Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto VERIFIN - Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 
Designoitu laboratorio
VERIFIN:
Yhteystiedot:
Toimisto:
A.I. Virtasen Aukio 1 (PL 55)
Kemian laitos
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 50443
fax 02941 50438
Sähköposti (yleinen)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 SPE

VERIFIN sai takaisin OPCW:n (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) ympäristönäytteiden designointistatuksen keväällä 2017. Instituutti osallistui vuosina 2015-2016 menestyksekkäästi kolmeen perättäiseen pätevyystestiin saaden jokaisesta testistä parhaan arvosanan, A. Tämä tarkoittaa sitä, että OPCW voi tarvittaessa lähettää VERIFINille oikeita ympäristönäytteitä.

Keväällä 2017 VERIFIN sai myös OPCW:n designoinnin biolääketieteellisten näytteiden analysointiin ja voi näin ollen saada myös oikeita biolääketieteellisiä näytteitä OPCW:ltä.

Verikaatiolaboratorio

Akkreditoituna ja designoituna laboratoriona VERIFINin pitää kyetä virheettömästi analysoimaan ja raportoimaan tulokset sille lähetetyistä testinäytteistä 15 päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kemikaalien tunnistusten pitää perustua vähintään kahteen eri analyysitekniikkaan. Ainakin toisen analyysitekniikan pitää olla spektrometrinen (esim. GC-EI/MS, GC-CI/MS, LC-MS, FTIR tai NMR).


VERIFIN pyrkii osallistumaan myös muihin relevanttehin pätevyystesteihin kehittäkseen osaamistaan Kemiallisen aseen kieltosopimukseen liittyvien kemikaalien analysoinnissa.