Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto VERIFIN - Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 
Tutkimuslaitos
VERIFIN:
Yhteystiedot:
Toimisto:
A.I. Virtasen Aukio 1 (PL 55)
Kemian laitos
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50443
fax (09) 191 50438
Sähköposti (yleinen)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Chemicum entryVERIFINissä tehtävä tutkimustyö tukee sellaista menetelmänkehitystä, joka antaa työkaluja kemiallisen aseistariisunnan valvontaan.

Tämä tuki, joka on aloitettu jo CW-projektin aikana, keskittyy analyyttiseen kemiaan perustuvien tutkimusmenetelmien (GC, GC-MS, LC-MS, NMR) kehittämiseen.

Erittäin pienistä pitoisuuksista (jäämätasolla) tapahtuva kemiallisen aseen kieltosopimuksen alaisten yhdisteiden ja niiden hajoamistuotteiden tai lähtöaineiden seulonta ja tunnistus erilaisista näytemateriaaleista vaatii myös jatkuvaa näytteenkäsittelymenetelmien kehittämistä. Näytteenkäsittelymenetelmistä monet sisältyvät OPCW:n suosittelemiin menetelmiin (ROPs, Recommended Operation Procedure).

Uusien näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmien kehittäminen erilaisista näytemateriaaleista on jatkuvaa.

VERIFIN tarjoaa tutkimuspalveluita myös ulkopuoliselle asiakkaalle. Opinnäytetöiden tekeminen VERIFINissä on myös mahdollista.