Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto VERIFIN - Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 
Kemiallisen aseen kieltosopimus
VERIFIN:
Yhteystiedot:
Toimisto:
A.I. Virtasen Aukio 1 (PL 55)
Kemian laitos
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50443
fax (09) 191 50438
Sähköposti (yleinen)
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 Chemicum
Kieltosopimus

Kemiallisen aseen kieltosopimus kieltää kehittämästä, tuottamasta, varastoimasta ja käyttämästä kemiallisia taisteluaineita. Kieltosopimuksen päämääränä on tuhota jo olemassa olevat kemiallisten aseiden varastot ja ehkäistä uusien valmistamista. Sopimuksen voimaan astumisen, 29.4.1997, jälkeen on siihen liittynyt 188 maata (1.1.2011).

OPCW

Kansainvälinen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontajärjestö (OPCW) toteuttaa kieltopimusta ja sen valvontaa. Valvontajärjestön tekninen sihteeristö kokoaa jäsenmaiden kemikaali-ilmoitukset ja järjestää tarvittaessa ilmoitettuihin tuotantolaitoksiin kieltosopimuksen mukaisia tarkastuksia.

VERIFIN ja OPCW

VERIFIN ja CW-projekti ovat aina omistautuneet kemiallisten taisteluaineiden hävittämiseen. VERIFIN on tukenut valvontajärjestön työtä osallistumalla OPCW:n järjestämiin konferensseihin sekä toimikuntiin. Toimintaa on harjoitettu monella osa-alueella vuosien ajan, kuten kehittämällä analyysimenetelmiä eri käyttötarkoituksiin, kehittämällä ja ylläpitämällä OPCW:n analyysitietokantaa, kouluttamalla OPCW:n asetarkastajia, evaluoimalla OPCW:n järjestämiä luotettavuuskokeita sekä järjestämällä erilaisia työpajoja.

Koko sopimusteksti liitteineen on saatavissaJos sinulla ei ole Adobe Acrobat Reader-ohjelmaa, voit ladata sen täältä Get Acrobat Reader

Kieltosopimukseen liittyviä järjestöjä ja linkkejä

Muita vastaavia sopimuksia