Yliopiston kotisivut Suomeksi På svenska In English
UN1540
 
Ydinsulkusopimus
 
 Yhteistyötahot
 
UlkoasiainministeriöSäteilyturvakeskusKemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitosTulli
Ydinsulkusopimus

Kansainvälisen ydinmateriaalien turvallisuusvalvonnan eli safeguards-valvonnan tavoitteena on var-mistua, ettei ydinmateriaaleja siirretä rauhanomaisesta käytöstä ydinräjähteisiin. Valvonnan perustana on vuonna 1970 voimaan tullut ydinsulkusopimus (NPT = Non-Proliferation Treaty).

Sopimuksessa tunnustetut ydinasemaat eli Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Kiina ja Iso-Britannia ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne luovuta ydinaseita tai muita räjähteitä ydinaseettomille maille tai avusta niitä sellaisten hankkimisessa. Sopimuksen osapuolina olevat ydinaseettomat maat ovat puolestaan luvanneet, etteivät ne ota vastaan tai muuten hanki ydinaseita tai muita räjähteitä. Ydinaseettomat maat hyväksyvät myös kansainvälisen valvonnan sekä sopivat siitä Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa. Vuoden 2009 kesäkuussa ydinsulkusopimukseen oli sitoutunut 189 maata. Sopimuksen ulkopuolella on yhä Israel, Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea.

Ydinkoekieltosopimus

Keskustelut kaikkien ydinkokeiden kieltämisestä aloitettiin YK:n aseistariisuntakokouksessa vuonna 1982. Asiaa valmisteltiin pitkään ja viimein vuonna 1996 YK:n yleiskokous hyväksyi ehdotuksen täydellisestä ydinkoekiellosta. Intia, Bhutan ja Libya olivat ainoat maat, jotka vastustivat päätöstä. Kesä-kuuhun 2009 mennessä 180 valtiota on allekirjoittanut ja 148 valtiota ratifioinut sopimuksen. Sopimus astuu voimaan, kun 44 erikseen nimettyä valtiota ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet sopimuksen.

Ydinkokeita tehdään ydinaseen toiminnan varmistamiseksi. Kattava ydinkoekielto rajoittaa näin tehokkaasti ydinaseiden leviämistä.

Linkkejä:



Jos sinulla ei vielä ole PDF-dokumenttien lukijaa, niin voit ladata sen täältä Get PDF Reader

 

Copyright © 2009 VERIFIN / Helsingin yliopisto.
Kaikki oikeudet pidätetään.