Jatkokoulutus Opinnäytteet Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Lisensiaatintyöt

2009

  • Koudachev, Igor
    Особенности перевода финской лексики по социальному обеспечению на русский язык и принципы ее лексикографического анализа
    (Suomalaisen sosiaaliturvasanaston leksikografisen analyysin periaatteet ja vastinetyö)