Jatkokoulutus Opinnäytteet Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus

Venäjän kääntämisen oppiaineessa tutkimuksen painoalat ovat tällä hetkellä:

  • sota-ajan kääntäminen ja tulkkaus
  • terminologisen tiedon poiminnan auto­matisointi

Jatkokoulutus

Väitöskirjan lisäksi tohtorintutkintoon kuuluu 60 opintopistettä jatko-opintoja, joista vähintään 50 opintopistettä on tutkijantaitoja ja 10 opintopistettä muita työelämätaitoja:

Tutkijantaidot (50 op)

Tutkijantaitoja kehittävät suoritukset on tehtävä ennen väitöskirjan esitarkastusta. Suoritustavoista sovitaan ohjaajan kanssa.

  • Aktiivinen osallistuminen käännöstieteen, oman oppiaineen tai lähiaineen tutkijaseminaariin tai tutkijaseminaareihin vähintään kolmen lukukauden ajan
  • Perehtyminen oppiaineen ja tutkimusaiheen kannalta keskeiseen tieteelliseen kirjallisuuteen
  • Harjaantuminen oman alan tutkimustulosten esittelyyn ja arviointiin pitämällä esitelmiä tieteellisissä kokouksissa tai julkaisemalla kirja-arvioita, raportteja tai artikkeleita
  • Aktiivinen osallistuminen tiedeyhteisön toimintaan esimerkiksi seuraamalla kotimaisia tai kansainvälisiä alan tieteellisiä konferensseja ja seminaareja, osallistumalla tutkimusprojekteihin, tuottamalla oppimateriaalia, toimittamalla julkaisuja tai pitämällä oman erikoisalan kursseja
  • Tieteenteorian opinnot. Opinnoista sovitaan jatko-opintojen ohjaajan kanssa opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä.
  • Muut, jatko-opintojen ohjaajan kanssa sovittavat opinnot, jotka tukevat jatko-opiskelua ja tutkimustyötä, esim. pääaineen lisäopinnot tai muun aineen aineopinnot tai syventävät opinnot

Muut työelämätaidot (10 op)

Muita työelämätaitoja edistävät suoritukset on tehtävä ennen väittelyluvan myöntämistä. Suoritukset edistävät työllistymistä, ja ne voivat liittyä esim. tiedeviestintään, tiedehallintoon, projektinhallintaan, johtamistaitoihin, yrittäjyyteen tai tutkimuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Niihin voi kuulua myös sivuaineopintoja.