Yhteystiedot

Venäjän kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Opintojen tavoitteena on saavuttaa kääntäjiltä ja tulkeilta vaadittava monipuolinen käytännön kielitaito, venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus sekä kääntämis- ja tulkkaustaito. Erityistä huomiota kiinnitetään ammattikieliin. Yksi lukukausi suoritetaan pääsääntöisesti venäläisessä korkeakoulussa.

Koska kielitaidon osalta opetus keskittyy venäjän kieleen, opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Perusopinnoissa on kuitenkin myös venäjänkielisille opiskelijoille tarkoitettuja kursseja. Erilainen kielitausta on toisaalta opetuksen haaste ja toisaalta sen rikkaus.

Oppiaineen painopisteitä ovat kääntäminen, tulkkaus ja erikoiskielet. Opetus on suunnattu ennen muuta tuleville asiatekstien kääntäjille, mutta se antaa perustan myös kaunokirjallisuuden kääntäjälle.

Kääntämisellä ymmärretään ns. professionaalista kääntämistä. Opiskelija oppii tuottamaan luontevia käännöksiä tiettyyn tarkoitukseen ja tietylle kohderyhmälle – sekä suomesta venäjään että venäjästä suomeen. Kääntäminen on siis monipuolinen ongelmanratkaisuprosessi.

Tulkkaus on venäjän kääntäjälle tärkeä taito. Tulkkausta, etenkin neuvottelutulkkausta, opetetaankin opintojen eri vaiheissa.

Erikoiskielten kurssit ovat innostavia ja työelämävalmiuksille hyödyllisiä. Niillä tutustutaan tekniikan, kaupan, lääketieteen, juridiikan ym. erikoisalojen teksteihin ja niiden kääntämiseen. Samalla tulevat tutuiksi myös alan käsitteistö ja termistö.

Kulttuurin opetus laajasti ymmärrettynä on integroitu kaikkeen opetukseen, sillä kulttuurierojen tunteminen on kääntämisen ja tulkkauksen onnistumisen ehto. Näkökulma on pitkälti kontrastiivinen: miten asiat ovat Suomessa ja miten Venäjällä.

Tutkielmavaiheesta on muodostunut kiinnostava ja innostava opintojen vaihe. Useimmat pro gradu -tutkielmat käsittelevät joko kääntämistä, tulkkausta tai terminologiaa.

Ks. myös Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma »»