Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Möjliga biämnen

Förutom de obligatoriska biämnena – grundstudier i finska för översättare (SSU100K) och grundstudier i översättningsvetenskap (CKT100) – kan man som biämne välja t.ex. något annat översättnings- eller filologiskt ämne. 

Det går också att avlägga ämnesstudierna i Översättningsvetenskap – antingen från den allmänna linjen (CKT200Y), linjen för AV-översättning (CKT200A) eller linjen för översättningsteknologi. (CKT200K).

Ett annat möjligt alternativ är tolkningsstudiehelhet I (CTU100) och -studiehelhet II (CTU200), som består av tolkningsstudierna inom ämnena Språkvetenskap och Rysk översättning.
Översättaren kan också beroende på sina intressen specialisera sig på vissa specialområden och som biämne välja något studieämne från humanistiska fakulteten, andra fakulteter eller andra högskolor.