Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > För nya studerande

Bäste nya student, välkommen att studera Rysk översättning! Nyttig information vid inledandet av studierna finner du på våra finska sidor.

Tutorverksamheten och hops

Universitetslärare Arja Kirvesmäki och universitetslektor Päivi Pasanen är ämnets hops-ansvariga för grundstudier på linjen Ryska som främmande språk, och universitetslektor Mihail Kopotev är ämnets hops-ansvarig på linjen Ryska som modersmål.

Hops-ansvarig för ämnestudier och fördjupade studier är universitetslektor Päivi Pasanen.