Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ämnesföreningen KouKi rf

Ämnesföreningen för studerande vid Rysk översättning (eller andra översättningsämnen) är KouKi rf.