Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Valet av nya studenter

Rysk översättning kan studeras både som huvud- och biämne.

Läs mer om urvalet:

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

 

* Om du har avlagt kandidatexamen med rysk översättning som huvudämne är det ditt huvudämne också i magisterexamen och en del av utbildningsprogrammet i översättning och flerspråkig kommunikation. Även studenter som inte har översättning som huvudämne, men tillräckligt med språkstudier, kan söka till utbildningsprogrammet.

Gamla urvalsprov och statistiska uppgifter om studenturvalet
Andra studierätter

Rätt till biämnesstudier i Rysk översättning kan erhållas endast genom biämnesprov. Endast den, som redan har erhållit rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet och som har anmält sig som närvarande, kan delta i biämnesprovet. På humanistiska fakultetens Studierätt-sida ges också information om andra möjligheter att erhålla studierätt.