Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Målsättningen är att avlägga kandidatexamen (HuK) på tre år och magisterexamen (FM) på två år. Under det första läsåret avklarar huvudämnesstuderande grundstudierna. Ämnesstudierna påbörjas under det första läsårets vårtermin och bör kunna avslutas under det tredje läsåret. Proseminariet, som utgör en del av ämnesstudierna, inriktar sig valbart på ryska språket eller på den ryska litteraturen. En förutsättning för att man ska kunna delta i proseminariet är att grundstudierna är avklarade. Språkpraktikperioden i Ryssland, som utgör del av ämnesstudierna, är placerad i slutet av det andra studieåret.

De fördjupade studierna avläggs under det fjärde och femte läsåret. Seminariet inom fördjupade studier får inledas när proseminariet har avlagts. Både ämnes- och fördjupade studierna kan avläggas som större helheter än vad minimikraven förutsätter.