Börja studera

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ut i arbetslivet

Efter studierna i rysk översättning kan du arbeta med olika uppgifter inom affärslivet, kultursektorn och offentlig förvaltning, till exempel som översättare, tolk eller expert på internationell kommunikation.

  • Beroende på studiernas innehåll kan du arbeta i företag, ministerier, mediebranschen, kulturinstitutioner, föreningar och internationella organisationer eller inom turism.
  • Efter magisterexamen kan du också fortsätta med påbyggnadsstudier som siktar på en karriär som forskare eller lärare vid ett universitet.

Magistrar i rysk översättning arbetar oftast inom den privata sektorn med uppgifter för experter på interkulturell kommunikation, till exempel som översättare, lokaliserare, informatörer, tekniska skribenter eller egenföretagare. Många utbildade översättare sysselsätter sig som tolkar. Du kan också hitta ett arbete som anknyter till språkbaserade informations- och kommunikationsverktyg.