Kontakuppgifter

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Kontaktuppgifter

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Våra utrymmen finns på Forsthusets fjärde våning (Unionsgatan 40 B). Ingångar finns både på Fabiansgatan och Unionsgatan. Välkommen!

Karta över campus (Metsätalo, Forsthuset) »»