Postgraduala studier Lärdomsprov

Rysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier > Pågående doktorsavhandlingar

  • Olga Vehviläinen
    Luterilaisia termejä sosialismin jälkeiselle Venäjälle